Header Ads

วธ. จัดใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 66 ทั่วไทย 4 จังหวัด 4 ภาค โชว์ของดี ของเด่น ของอร่อย ประเดิมมหาสารคามที่แรก 23-27 ธ.ค.นี้

วธ. จัดใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 66 ทั่วไทย 4 จังหวัด 4 ภาค โชว์ของดี ของเด่น ของอร่อย ประเดิมมหาสารคามที่แรก 23-27 ธ.ค.นี้

 

  ต่อด้วยนครสวรรค์ สุพรรณบุรี ปิดท้ายที่สุราษฎร์ธานีเมืองใต้ ยกระดับเทศกาลประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

          วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทย ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค อาทิ หุ่นกระติบของจังหวัดมหาสารคาม การเชิดมังกรและสิงโต ของจังหวัดนครสวรรค์ การแสดงเบญจดนตรีไทย ของจังหวัดสุพรรณบุรี สาธิตมวยไชยา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาค และผลิตภัณฑ์    ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) ด้วย

          นางโชติกา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย”    มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดของทุกภาค เป็นการฟื้นวิกฤติจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ศิลปินศิลปินพื้นบ้านแขนงต่างๆ ได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการนำสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) สามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นๆ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ศิลปิน และการท่องเที่ยวของจังหวัด ตามนโยบาย วธ. ที่มุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งด้านมิติสังคมและมิติเศรษฐกิจ Restart ประเทศไทย ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ตามนโยบาย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ หรือ 5F เปิดพื้นที่ เปิดโอกาส ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวและซึมซับวัฒนธรรมของไทยมากขึ้น          รองปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับในปี 2566 นี้ จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ให้ทุกคนในชุมชนและจังหวัดอื่นๆ   ในภูมิภาคเดียวกันมีส่วนร่วมในทุกมิติ ซึ่งความพิเศษของงานแต่ละที่จะแตกต่างกันด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ มาจัดเป็นไฮท์ไลท์ของงานผ่านกิจกรรมการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ศิลปินท้องถิ่น การตกแต่งสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

2. ภาคเหนือ “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566    ณ บริเวณหาดทรายต้นน้ำเจ้าพระยา และอาคารพาสาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

3. ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรีสานศิลป์ สองถิ่นวัฒนธรรม” วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และ 

4. ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วธ. ให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดของ วธ. ไม่ว่าจะเป็น กรมศิลปากรที่ดูในเรื่องกิจกรรมเสวนาวิชาการและกิจกรรมสังคีตสัญจร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดูเรื่องการจัดตลาดวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดูการจัดบูทแสดงงานศิลปะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดูการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในวันเปิดงานและการแสดงโขน รวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของจังหวัดเจ้าภาพให้มีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ร่วมกันจัดงานให้เกิดการยกระดับเทศกาลประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและนานาชาติ

#​กระทรวง​วัฒนธรรม

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.