Header Ads

ซาโต้​ สัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต พ่อดีเด่นแห่งชาติ 2565 เกียรติบัตร​ มุ่งมั่นสืบสานต่อให้ลูกอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นคนดีของชาติ

สัญญาพุฒิ  เกิดบัณฑิต (ซาโต้) รับเกียรติบัตร พ่อดีเด่นแห่งชาติ 2565

มุ่งมั่นสืบสานต่อให้ลูกอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นคนดีของชาติ

วันที่  2  ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565 และได้คัดเลือกพ่อดีเด่น จำนวน 165 คน จากเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ ณ หอประชุมภัทรมหาราชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ภายในงานได้มีบุคคลที่มีเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกต่างเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และ 1 ในจำนวน 165 คนนี้ นายสัญญาพุฒิ  เกิดบัณฑิต ได้เข้ารับเกียรติบัตร “พ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565” สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ด้วยนายสัญญาพุฒิ  เกิดบัณฑิต (ซาโต้)  อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ารับเกียรติบัตร “พ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร” สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นคุณพ่อ​ดีเด่นในปีนี้ (2565) ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เลือกเรา โดยส่วนตัวแล้วผมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ ได้มาทาบทามพูดคุยกับเราในหมวดของธุรกิจท่องเที่ยวว่าเราทำอะไรบ้างในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากความประพฤติที่ดีมาโดยตลอด ไม่ยุ่งหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์ถึงลูกชายทั้ง 4 ในการเลี้ยงดูว่าให้การศึกษาและใส่ใจอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าทำงานที่ไหน อย่างไรเป็นลำดับต่อไปในปี พ.ศ. 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำการคัดเลือกจากหลากหลายอาชีพมาได้ทั้งหมด 165 ท่านแต่ละสาขา และได้ทำการมอบวุฒิบัตรให้ในวันนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้นผมเองรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่เป็น 1 ในจำนวน 165 คน ที่ได้รับการคัดเลือกในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเราคิดว่าการได้รับเกียรติบัตรนี้ทำให้เรามุ่งมั่นในการทำความดี และเป็นต้นแบบที่ดีเป็นแนวทางมาตรฐานส่งต่อถ่ายทอดไปถึงลูกเราว่าในปีนี้เราได้รับเกียรติเป็นคุณพ่อดีเด่นแห่งชาติในสาขาที่กล่าวมา เราก็จะมุ่งมั่นอบรมสืบสานต่อให้ลูกของเราอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นคนดีของชาติต่อไป

คุณพิศณุ  เขมะพรรค์ นักธุรกิจนิมมานรดี รีสอร์ทเกาะเสม็ด และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับเกียรติบัตรเปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นวันดีที่สุดในชีวิตวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เข้ารับเกียรติบัตร “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงความภาคภูมิใจอย่างเดียวเท่านั้น แต่เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้กับคนเป็นพ่อทั้งประเทศ ในการที่จะเลี้ยงดูแลลูกและสั่งสอนอบรมให้ลูกเป็นคนดี โดยมีพ่อเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับทุก ๆ ท่านให้เดินทางมาสู่การเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี ให้ความรัก ให้ความผูกพันและให้ความจริงใจ ให้อนาคตกับลูก ให้เขาเลือกเดินทางชีวิตของเขาเอง โดยที่เราเป็นผู้ให้การดูแลส่งเสริมต่อไป


นายสัญญาพุฒิ กล่าวในตอนท้ายว่า  สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ได้คัดเลือกเราให้ได้เข้ารับเกียรติบัตร “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” พ.ศ. 2565 และฝากถึงคุณพ่อทุกท่านร่วมกันทำความดีเป็นคนดีของสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนตัวผมยังรำลึกเสมอในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงกล่าวไว้ว่า ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกตรงแล้ว เม็ดต่อ ๆ ไปก็จะตรงต่อไปด้วยกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นให้สังคมได้ประจักษ์ในความวิริยะ อุตสาหะ ที่เลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่และให้การศึกษาจนบุตรนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม

#​พ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565

#​สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  ​DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.