Header Ads

ประธาน​สทท.โดย​ นายชำนาญ​ ศรีสวัสดิ์​ ลงนาม​ MOU​ ร่วมมือระหว่างสภาอุตฯ​ และ​ DEPA​ ใช้เทคโนโลยี่​จัดการ​ท่องเที่ยว


สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ Depa

เพื่อใช้เทคโนโลดิจิทัลกับการจัดการท่องเที่ยว อย่างเท่าทันเทคโนโลยี ที่พร้อมปรับตัว ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวทันสมัย ตอบโจทย์การจัดการในยุคดิจิทัลนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลสมาชิกสภาฯอย่างมาก ที่สำคัญเป็นภารกิจที่จับต้องได้ของผู้นำสภาฯ ทางสมาคมสื่อฯ ขอชื่นชมการทำงานที่มากด้วยความทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง เพื่อต่อยอดโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฯ


#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.