Header Ads

เอสเอ็มอี ทัวร์อินเบาวน์วิตก OTA ต่างชาติฮุบตลาดท่องเที่ยวไทย

เอสเอ็มอี ทัวร์อินเบาวน์วิตก OTA ต่างชาติฮุบตลาดท่องเที่ยวไทย

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA), บริษัทนำเที่ยว Inbound และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย-จีน จัดเสวนาเรื่องข่าวการเปิดตัวระหว่างบริษัทออนไลน์ (OTA)ยักษ์ใหญ่กับภาครัฐ สร้างความวิตกต่อบริษัทนำเที่ยวตลาด inbound


อาจเข้าข่ายเกิดการผูกขาดการซื้อขายแพ็คเกจทัวร์กักตัวต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่  ถ้าหาก OTA รายใหญ่อาศัยความได้เปรียบที่รัฐให้การการันตีในครั้งนี้ ผู้ประกอบจะต้องปรับตัวกันอย่างไร หรือเจ้าของ Platform จะมีช่องทางใดหรือไม่เพื่อช่วยบริษัทนำเที่ยวให้มีทางออกในฐานะภาคเอกชนรายย่อย อยากให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้ทางออกแก่บริษัทนำเที่ยวบ้าง หรือหากไม่มีทางออกแล้ว รัฐจะมีมาตราการใดออกมาช่วยเหลือบ้าง เพื่อลดความตึงเครียด ณ ขณะนี้

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.