Header Ads

โค้งสุดท้าย ใครเบอร์ 1 ชัยรัตน์ ยืน!! ต้องเดินต่ออุ้มผู้ประกอบการ SME ไปด้วยกัน “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ระยะยาวเท่านั้นจึงเห็นผล (งาน)”

โค้งสุดท้าย ใครเบอร์ 1

ชัยรัตน์ ยืน!! ต้องเดินต่ออุ้มผู้ประกอบการ SME ไปด้วยกัน

“ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ระยะยาวเท่านั้นจึงเห็นผล (งาน)”

                เปิดใจ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ก่อนสิ้นสุดวาระ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นี้ ยืนยันจะเดินหน้าต่อไป เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องขับเคลื่อนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ สานต่อภารกิจให้สำเร็จอย่างยั่งยืนปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิด ปลิดวงจรชีวิตธุรกิจท่องเที่ยวสะเทือนไปทั่วโลก ใครได้มาเป็นผู้นำ ย้ำ! เหนื่อยไปตามกัน แต่สถานการณ์โควิด ที่พลิกผันผลักดันเป็นพลังให้สู้เพื่อความอยู่รอด เดินหน้าสู้มาตลอดหวังเป็นตัวแทนประสานจากภาคเอกชนสู่รัฐบาล

               จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว นายชัยรัตน์ กล่าวว่า จากวันนั้น ถึงวันนี้ มีแนวโน้มค่อยปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนมีหลายโครงการออกมาช่วยส่งเสริม ทำให้มีการเดินทางกระเตื้องขึ้น แต่เมื่อเทียบกับภาพรวมของปีที่แล้ว (ปี 2562) ต้องบอกว่าเทียบกันไม่ติด ถ้าในปี ’64 มีวัคซีนที่สามารถนำมาให้ประชาชนได้ใช้เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้บ้างแล้ว สถานการณ์ก็น่าจะกลับคืนมาได้เร็วขึ้น แต่ถ้ายังไม่แน่นอน เราอาจต้องใช้เวลาอีกพอสมควร เพื่อที่จะค่อย ๆ ปรับรูปแบบการเปิดประเทศ ภารกิจสำคัญที่เราต้องทำเพื่อผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวให้อยู่ได้ ผลักดันสู่การเจรจาขอเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่มีพื้นที่สีเขียวให้ทยอยเข้ามาในประเทศไทยได้

               สัญญาคงให้ได้ไม่ดีเท่าการกระทำ เพราะเรามีความเชื่อมั่นในการเป็นผู้ประสานให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อที่จะไปคุยกับทางภาครัฐ หลายโครงการที่สร้างเป็นแผนนโยบายนำเสนอภาครัฐ จนได้รับการสนับสนุน นำสู่องค์กรและสมาชิกผู้ประกอบการเราได้ขับเคลื่อนไปแล้ว ที่เห็นชัด เช่น ไปทำ Road Show ในต่างประเทศ หรือมีการจัด Event กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวจากนักเดินทางทั่วไปได้ออกมาท่องเที่ยวกัน หลายนโยบายที่คิดขึ้นเพื่อพี่น้องเรา ได้เข้าพบกับทางนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 2 – 3 ครั้ง

               อีกผลงานที่เด่นชัด คือ เราเป็นคณะชุดแรกที่นำเสนอให้ภาครัฐได้ช่วยหยุด ชะลอการเก็บเงินต้น และหยุดดอกเบี้ยไว้ก่อน ซึ่งในตอนแรกยังไม่ได้รับการเห็นชอบจากภาครัฐฯ ที่จะดำเนินการตามคำเรียกร้องได้ในเรื่องการหยุดดอกเบี้ย หลังจากนั้น ทางภาครัฐได้เล็งเห็นว่าเหตุการณ์ที่ประชาชนได้ประสบอยู่นั้นมันร้ายแรงมาก จึงต้องยอม รวมถึงการปล่อย Soft Loan หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยได้หารือกับทางรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญธนาคารออมสิน บสย. ให้มาร่วมเซ็น MOU กัน โดยมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเซ็นด้วย และกันวงเงิน 10,000 ล้านให้กับออมสินเพื่ออุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปรกติไม่เคยมีมาก่อน ส่วนใหญ่มาตรการ SME ออกมาก็จะปล่อยในรูปแบบทั่ว ๆ ไป

เราไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้เลย โดยการวางมือแล้วเดินจากไป ผลงานที่สร้างไว้ใครจะสานได้ดีเท่าต้นแบบ สิ่งที่เราต้องการสานต่อคือ เป็นตัวแทนที่จะดูแลภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้เดินต่อในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว SME โดยจะพยายามหาแหล่งเงินกู้ให้เขา หรือต่อยอดให้ผู้ประกอบการหาลูกค้า ร่วมกับภาครัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริม โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้คนไทยได้ออกมาเที่ยว ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ยืนหยัดต่อไปได้

               อุ้มชูผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว SME ให้อยู่ได้ หลังจากนั้นสร้างความสามัคคีที่จะต่อยอด และหาแนวทางให้ทางภาครัฐช่วยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ในขณะเดียวกัน หาแพลตฟอร์ม ที่เป็น Big Data ของเราเพื่อนำเสนอให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้เข้าถึง ด้วยปัจจุบันรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป จึงต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้น่าสนใจและสามารถตรวจสอบด้านความปลอดภัยได้ด้วย

               ด้านแพลตฟอร์มที่เห็นใช้โดยทั่วไปเป็นจำนวนมากในการเข้าจองที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ แต่เราอยากพัฒนาให้ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการได้เสียค่าใช้จ่ายด้านบริการรวมถึงค่าคอมมิชชั่นให้น้อยที่สุด

               สิ่งสำคัญที่สุดต้องลงมือทำ เมื่อสมาชิกยังไว้ใจ อันดับแรก ต้องเยียวยาผู้ประกอบการในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว SME ทำอย่างไรให้อยู่รอดต่อไปได้ โดยการช่วยเหลือ และเป็นตัวแทนให้แก่พี่น้องเรา

อันดับที่ 2 คือ เตรียมพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เข้ามาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่สีเขียวจริง ๆ

อันดับที่ 3 คือ ทำอย่างไรให้องค์กรด้านการท่องเที่ยวของเราเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเป็นเครื่องต่อรองกับภาครัฐ

               ปัจจุบัน นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประกอบธุรกิจ รีสอร์ท กับ ร้านอาหารตำนานป่า อยู่ที่ระยอง ซึ่งมีเนื้อที่ที่กว้างขวาง สามารถจุนักท่องเที่ยวได้หลายพันคน ห้องพักที่มีถึง 200 ห้อง ภายในเนื้อที่ 200 ไร่ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

               หลังจากเจอสถานการณ์โควิดที่เข้ามากระทบอย่างรุนแรง จากยอดรับทางธุรกิจ 100% ซึ่งตอนนี้เหลือเพียง 10-25 % ที่ไต่ขึ้นมา ติดลบอยู่ถึง 75%

               ศักยภาพมีมากน้อยอย่างไร แต่ขอประกาศว่า นี่คือหน้าที่ของเราที่จะเข้ามาดูแลท่าน เมื่อเราเองในฐานะผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวคนหนึ่ง ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะที่เกิดขึ้นเหมือนกับผู้ประกอบการคนอื่น เมื่อเจอปัญหารู้ซึ้งและเข้าใจเป็นอย่างดี ถ้าเราไม่มาเรียกร้อง ไม่มาเป็นตัวแทนในการสานต่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยกันเองกับทางภาครัฐ แล้วใครจะทำ

               ท่านใดที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาทำ คิดว่าจะไม่เกิดผลดีในแนวทางบริหารต่อไปได้ สำหรับวันนี้ ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า ผลกระทบนั้นเกิดกันทุกคน ไม่จำเป็นต้องมาเปิดเผยกับใครถึงหลักทรัพย์ของตนเองที่มีอยู่ว่ามากมายขนาดไหน และสามารถจะดำรงอยู่ต่อได้โดยไม่มีผลกระทบ จะเป็นเช่นไรเมื่อนักท่องเที่ยวไม่กลับคืนมา ต่อให้คุณมีธุรกิจเป็นพันล้านก็มีโอกาสหมด เราจึงต้องเป็นปากเสียงว่าเราจะสานต่อโดยหาช่องทางที่จะช่วยเหลือกันในรูปแบบใดบ้าง..นี่คือสาระ

               ขอฝากแนวคิด ทุกคนมีสิทธิ์ และอำนาจ มีเสียงในการลงคะแนนทั้งหมดคือ นายกสมาคมทั่วประเทศ คือ 148 สมาคม ผมเชื่อว่า ทุกคนมีวุฒิภาวะ หรืออย่างน้อย ท่านเป็นคนของสังคม ทุกจังหวัด ทุกวงการท่องเที่ยวเลือกท่านขึ้นมา สิ่งที่เราอยากจะได้ คือคนที่มาทำงานจริง ๆ ดังผลที่ปรากฏตามคำที่ว่า “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ระยะยาวเท่านั้นจึงเห็นผล” อยากจะเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนน ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ ถือความยุติธรรมเป็นที่สุด เลือกคนที่สามารถช่วยท่านได้ ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง.

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.