Header Ads

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมกับ ‘คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล’ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเมนูสุขภาพแก่ประชาชน

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมกับ ‘คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล’ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเมนูสุขภาพแก่ประชาชน

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


               มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ที่4 จากซ้าย) นำทีมวิจัยและพัฒนาอาหารของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านเมนูสุขภาพแก่ประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีเปิด “ศูนย์บริการอยู่เป็นสุข : Well – Being Center” จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและเมนูสุขภาพแก่ประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการสาธิตเมนูอาหารสุขภาพ ‘ข้าวคีนัว-ปลากะพงนึ่งสมุนไพร สูตรลดเค็ม (Low Sodium)’ พร้อมสนับสนุนอาหารว่างแคลอรี่ต่ำให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (คนกลาง) พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้

#​kaomaadoo​ประชาสัมพันธ์​

 


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.