Header Ads

วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง​ โบราณสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของจังหวัดพิจิตร​

               วัดโพธิ์ประทับช้าง  ที่จังหวัดพิจิตร เป็นโบราณสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของจังหวัด  ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง


               วัดโพธิ์ประทับช้าง  ที่จังหวัดพิจิตร เป็นโบราณสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของจังหวัด  ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  ซึ่งโบราณสถานแห่งนี้ ได้ปรากฏบนหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพระราชหัตถเลขา  ว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ สมัยกรุงศรีอยุธยา


 

               วัดโพธิ์ประทับช้าง  มีพระอุโบสถโครงสร้างก่ออิฐถือปูน  มีกำแพงล้อมรอบ  2 ชั้น  เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย  ด้านหน้าพระอุโบสถ จะมีเฉลียงยื่นออกมา  แสดงให้เห็นว่า เป็นวัดหลวง  ด้วยการสร้าง”มุขเด็จ”  ไว้สำหรับ พระมหากษัตริย์ยามเมื่อเสด็จประพาสมายังที่วัดแห่งนี้  ก็จะออกมาพบปะประชาชนบริเวณ “มุขเด็จ”


               ภายในพระอุโบสถ  ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า  300 ปี  มีนามว่า  “หลวงพ่อโต” แสดงปางมารวิชัย


               ตามประวัติในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธชินราช  และพระพุทธชินสีห์ที่เมืองพิษณุโลก  ได้โปรดเกล้าให้ข้าราชการ  และข้าราชบริพารพร้อมด้วย  ครอบครัว  โดยเสด็จไปด้วย

 
       เมื่อขบวนเสด็จไปถึงบ้านโพธิ์ประทับช้าง  เมืองโอฆะบุรี  นางพระราชทานเกิดเจ็บครรภ์จะคลอด  จึงโปรดให้หยุด ขบวนช้าง ณ ระหว่างต้นโพธิ์ กับ ต้นมะเดื่อใหญ่  นางพระราชทานได้คลอดทารก (ปีขาล พ.ศ. 2205) และนำเอารกไปฝังไว้ใต้ต้นมะเดื่อ  สมเด็จพระนารายณ์จึงพระราชทานนามทารกนั้นตามชื่อต้นไม้  หลังจากขึ้นเสวยราชสมบัติ  ทรงพระนามว่า  “พระเจ้าดอกเดื่อ” ตามชื่อต้นไม้ที่ทรงมีประสูติกาล

               ในปี พ.ศ. 2246 พระเจ้าดอกเดื่อได้ถูกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์  รู้จักกันต่อมาว่า  “พระเจ้าเสือ”  (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่  8) ได้สร้างวัดขึ้นข้างต้นโพธิ์ใหญ่  และพระราชทานนามวัดนี้ว่า  “วัดโพธิ์ประทับช้าง”  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ประสูติของพระองค์

               วัดโพธิ์ประทับช้าง  เป็นโบราณสถานที่เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์  อีกทั้งยังเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมความงาม  และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นภายในชุมชน  วัดโพธิ์ประทับช้าง  ที่รอบ ๆ บริเวณ  ยังมีตลาดดอกเดื่อ  เป็นตลาดโบราณ ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ ภายในตลาดมีร้านค้า  ร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก  จำหน่ายสินค้าจากชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร  รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาล  ที่ท้ายน้ำ  ยังมีท่าลงเรือที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือชมหิ่งห้อย ที่เปล่งแสงระยิบระยับ ในตอนกลางคืน ถ้ามาในช่วงคืนเดือนหงาย คงได้เห็นหิ่งห้อย กันอย่างเต็มตา ประทับใจ

               วัดโพธิ์ประทับช้าง  อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ  27 กิโลเมตร  ไปตามถนนสายพิจิตร – วังจิก (ทางหลวงหมายเลข 1068) ประมาณ กม.ที่ 12-13 เลี้ยวแยกซ้ายไปทางอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ทางหลวงหมายเลข 1300) ก่อนถึงตัวอำเภอ จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร  ก็ถึงวัดโพธิ์ประทับช้าง        

ขอขอบคุณ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอนันต์  สีแดง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน นครสวรรค์-พิจิตร

เจ้าหน้าที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์-พิจิตร อำนวยความสะดวก

ดูเพิ่มเติมได้ที่  ช่อง Youtube 

https://youtu.be/8XbFpd7dse8

#kaomaadoo.net  #Facebook.com/Page : kaomaadoo  CHATCHAI  083-076-0579


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.