Header Ads

Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ร่วมลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทย

“Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ร่วมลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทย


พบกับมหกรรมความสนุกวิถีไทยวิถีใหม่ ที่จัดเต็มบน 10 พื้นที่หลักของริมโค้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำสู่ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จัดสุดยิ่งใหญ่สำหรับงาน “Bangkok River Festival 2020 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. โดยในปีนี้เน้นการจัดงานแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน “เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์” และมุ่งพัฒนาและสร้างประโยชน์ “บ.ว.ร” อย่างยั่งยืน แบ่งปันองค์ความรู้และผลักดันอัตลักษณ์และคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้กว้างขึ้นผ่านกิจกรรม


             นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกพร้อมกันนี้ได้มีการจัดงาน “Lumphun River Festival” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ร่วมลอยกระทง ริมฝั่งแม่น้ำกวง แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรมผู้คนในถิ่นล้านนา และกิจกรรมถวายโคมบูชา พระธาตุหริภุญชัย และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย จัดตั้งแต่วันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 รวม 4 วัน 4 คืน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ประตูท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

​              เกี่ยวกับรายละเอียดงานนี้ นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย (River Festival) ให้ข้อมูลว่า “นับเป็นการสานต่อความสำเร็จที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้วกับงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่ ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายพันธมิตร และชุมชนต่างๆ ที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันจนทำให้งาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมประเพณีดีงามและวิถีความเป็นไทย เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก 

               โดยปีนี้ได้ประสานความร่วมมือทำงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกันเป็น บวร ยกกำลังสอง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน 

               และสำหรับพื้นที่การจัดงาน“Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีความมั่นใจได้ว่างานของเรามีความปลอดภัยและมีมาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี”

               งานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัดในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ ร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงาม จากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชน 

               พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต/ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท/สวดมนต์เจริญสมาธิ/สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย/ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดี ของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว ที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ                 

               และสุขใจไปกับกิจกรรมสรรค์สุข เสริมมงคล สนุกไปกับแสงสี อิ่มเอมกับมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 

               และยังคงสานต่อโครงการดีๆ อย่าง “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่ได้ผสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยสำหรับปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

               และความพิเศษในปีนี้คือต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนให้กล้าที่จะสื่อสาร และอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่จัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 6 และอีกหนึ่งโครงการคือ “คลีนคลอง” ที่เป็นการร่วมฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำ   ลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทง ด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียงหลังเทศกาลลอยกระทง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

               อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ หันมาตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรของแม่น้ำลำคลองและร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาด เพื่ออนุรักษ์สายน้ำไว้อย่างยั่งยืน 

               โดยในปีนี้​  จะมีการลงพื้นที่ชุมชนวัดกัลยาณมิตร  โดยในแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมและไฮท์ไลท์มีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่พอสังเขปดังนี้

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

ร่วมสักการะพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) จุดประทีปรอยพระพุทธบาทจำลอง การสาธิตการนวดไทยวัดโพธิ์ บริการนวดไทย โซนเวทีเสวนา/การแสดง “ทั่วโลก ยลวิจิตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย” และ โซนร้านค้า        

2. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร​ ร่วมสักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก สวดมนต์ เจริญสมาธิ และเวียนเทียนพระปรางค์ 4 ทิศ ขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง                

3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สักการะพระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานวัดระฆังฯ สักการะ รูปหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร​ ร่วมสักการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อซำปอกง) และทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต 

5. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร​ ร่วมสักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธาน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และ สักการะพระพุทธนาค              

6.  ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค​ พบกับวิถีชีวิตแห่งตลาดที่ไม่เคยหลับไหล ดื่มด่ำกับทัศนียภาพบนโค้งน้ำเจ้าพระยา 

7. ท่ามหาราช​ ช้อป ชม ชิม ริมเจ้าพระยา เส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี เครื่องลอยกระทงริมน้ำ พบกับตลาดอาหารและขนมไทยมากมาย

8. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์  อิ่มเอมไปกับ ประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมมากมาย ตระการตากับทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

9. ล้ง 1919 ร่วมสักการะ “หม่าโจ้วแห่งบ้านหวั่งหลี” ที่มีอายุ 200 ปี ชื่นชมสถาปัตยกรรมและจิตกรรมฝาผนังโบราณอันงดงาม รับชมการดนตรีแจ๊สร่วมสมัยและการบรรเลงเครื่องดนตรีจีน 

10. ไอคอนสยาม  สัมผัสเสน่ห์ความงามหลากมิติของไทย ลิ้มรสอาหารคาวหวานจาก 4 ภาค รื่นเริงไปกับการละเล่นดั้งเดิมและร่วมสมัย ตื่นตากับผลงานจากภูมิปัญญา งานหัตถศิลป์ กิจกรรมดีงามของ “จังหวัดลำพูน” (ริมแม่น้ำกวง)  เพลิดเพลินไปกับงานแสดงแสงและเสียง เรื่อง แสงสี เสียงสุข แห่งสายน้ำ ออกแบบแสงโดย มนตรี ภู่แล่นคู่ 

               ร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของวิถีไทยวิถีใหม่  พร้อมดื่มด่ำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปกับ “รื่นเริง แสงศิลป์” ได้ในงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. และ “River Festival Lumphun ครั้งที่ 2”  ในวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2563 นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand  


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.