Header Ads

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางจากลุ่มน้ำ 5 สาย ที่วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางจากลุ่มน้ำ 5 สาย ที่วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี

               วันนี้ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. วัดขนอนหนังใหญ่ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”

โดยมีพระครูพิทักษ์ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ในฐานะประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ร่วมแถลงข่าว และนายอำเภอโพธาราม กล่าวต้อนรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน


               มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง "วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ วัดขนอนหนังใหญ่ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง 30 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี


               เป็นการจัดงานครั้งแรกของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคกลางที่ได้รวมตัวกัน เพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอเอกลักษณ์ ชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นในภาคกลางในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่สะสมความรู้และมรดกวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ สะท้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่มีความหลากหลาย ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและหวงแหนในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของตนเอง


               รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของนิทรรศการ การสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน เวทีเสวนาทางวัฒนธรรม การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านภาคกลาง การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง อีกทั้งยังมีงานศิลปะหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของจังหวัดในราชบุรีจำหน่ายอีกด้วย               สำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง 30 แห่ง 14 จังหวัด แบ่งเป็น 5 ลุ่มน้ำ ดังนี้ 

             🔸️แม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์จันเสน พิพิธภัณฑ์เรือไทย พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร บ้านหัตถกรรมศิลป์สร้างสุข พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวานอาม่าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีน

             🔸️แม่น้ำป่าสัก - ลพบุรี ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง ศูนย์เฉลิมราชย์บ้านดงกระทงยาม พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านหลุมข้าว

             🔸️แม่น้ำแม่กลอง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองขาว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว พิพิธภัณฑ์ตั้งเซี่ยมฮะ เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

             🔸️แม่น้ำท่าจีน ประกอบด้วย ศูนย์ฟื้นฟูไตดำโบราณ บ้านเก่าเล่าเรื่องตลาดบางหลวง พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทยบ้านลานแหลม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนคลองผีเสื้อ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก

             🔸️แม่น้ำเพชรบุรี ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสไบมอญ (บางลำพู) บ้านชะอาน พิพิธภัณฑ์ปานถนอม สมบัติลุ่มน้ำเพชร ศูนย์เรียนรู้เพื่อนศิลป์ดินไอเดีย

               นอกจากนี้ ยังสามารถหาซื้ออาหารและผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้ที่ตลาดด่านขนอน ซึ่งเป็นตลาดสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นภาชนะ ติดตามข่าวสารการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ ได้ที่เพจ “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง”

#www.kaomaadoo.net

#ฉัตรชัย​พา​เที่ยว​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.