Header Ads

สทน.จัดประชุมระดมความคิดกับผู้บริหารททท. ไทยเที่ยวไทย 200 ล้านคนครั้ง 1.5 ปี 2564

สทน.จัดประชุมระดมความคิดกับผู้บริหารททท.

ไทยเที่ยวไทย 200 ล้านคนครั้ง 1.5 ปี 2564

               สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดประชุมระดมความคิด กับผู้บริหารททท.  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องจุฑามาศ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธนพล  ชีวรัตนพร  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ นางสาวสมฤดี จิตรจง  รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์

               สืบเนื่องจากทางสมาคมฯ  ได้ขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ดำเนินการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน เรื่อง “ปี 2564 ไทยเที่ยวไทย 200 ล้านคนครั้ง ต้องขับเคลื่อนกันอย่างไร” จากเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำลายสถิติการท่องเที่ยวของโลกอย่างถล่มทลาย เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก  เข้าสู่ภาวะวิกฤติ การเดินทางระหว่างประเทศถูกยกเลิก การห้ามประชาชนเดินทางข้ามพรมแดน สิ่งที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว คือ การระงับการเดินทางของประชากรโลก               โดย UNWTO  ได้ประกาศตัวเลขนักท่องเที่ยวโลกใน 8 เดือนแรก ที่หดตัวถึง 70% ประมาณ 700 ล้านคน มูลค่า เจ็ดแสนสามหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และผู้เชี่ยวชาญต่างคาดว่า การท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะเริ่มฟื้นตัวได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 แต่ประมาณ 20%  ของผู้เชี่ยวชาญคาดว่า เริ่มต้นปี 2022 อุปสรรคการฟื้นตัวคือ การควบคุมไวรัสที่เป็นไปอย่างเชื่องชา ทำให้ขาดความมั่นใจในการเดินทาง
               ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวด้วยตลาดไทยเที่ยวไทยเท่านั้น  จากปี  2563- 2564 และเพื่อรอการกลับมาของตลาดอินบาวด์ในอนาคต ดังนั้น การขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีปัจจัยที่มาสนับสนุนการนำสู่เป้าหมาย คือ  นโยบายภาครัฐที่สอดคล้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค  เที่ยวผ่านทัวร์  ชวนผู้สูงวัยเที่ยววันธรรมดาผ่านทัวร์  Thailand Tourism Future 2021  Mega Events  งบประมาณรายหัวในการดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่  การสำรวจเส้นทางของผู้ประกอบการ + B2B  เครือข่ายผู้ประกอบการเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค  และโครงการโต๊ะกลมททท.

#​www.kaomaadoo.net​


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.