Header Ads

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์" ชมความงามของเจดีย์ศรีพุทธคยา สถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์" ชมความงามของเจดีย์ศรีพุทธคยา

สถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย

               วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์" ชมความงามของเจดีย์ศรีพุทธคยา สร้างจำลองแบบมาจาก เจดีย์ศรีพุทธคยา ประเทศอินเดีย และภายในพระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดียมุงและกั้นด้วยกระจกสีชาทั้งหมด


               วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  ตั้งอยู่ที่  99 หมู่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก  เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ โดยตัววัดนั้นสร้างเป็นรูปเรือหลวงที่มีนามว่า "ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล" มีความหมายถึงพาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (ทะเลวน) ให้พ้นจากโอฆะสงสาร


               วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยแรกทีเดียวเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อว่าเสนาสนะวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ครั้นต่อมา  ทางราชพัสดุอนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้างวัดและตั้งวัดได้ น่าชม เจดีย์ศรีพุทธคยาจำลองแบบจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยย่อส่วนลงให้เหมาะสมกับพื้นที่ องค์เจดีย์มีความสูง 28 เมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวย ส่วนยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น และรอบเจดีย์มีพระพุทธรูปปางประทับยืนและประทับนั่ง


               ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ - มณฑปเรือนแก้ว สถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย มุงและกั้นด้วยกระจกสีชาทั้งหมด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาททั้งคู่ รวมทั้งพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระประธานของวัด


               บริเวณลานพระธรรมจักร เป็นลานกว้างขนาด 7 x 7 เมตร ประดิษฐานแท่นพระธรรมจักร มีหินทรายแกะสลักเป็นรูปกวางและแท่นหิน 8 เหลี่ยม ที่แกะจากหินทรายสลักเป็นรูปมงคลต่าง ๆ

               เจดีย์ศรีมหาราช ที่ภายในมี 3 ชั้น แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ และชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ - พระภควัทบดี (พระอยู่เย็นเป็นสุข พระไม่มีหน้า) เป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์เหมือนพระสังกัจจายน์ ปางขัดสมาธิ บนกลีบบัว 3 ชั้น มหาราช 8 พระองค์ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์               การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 เลยแยกอินทร์บุรีเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไป อำเภอตากฟ้า เลี้ยวซ้ายที่ทางหลวงหมายเลข 0058 ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 278 กิโลเมตร

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอนันต์  สีแดง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ – พิจิตร

เจ้าหน้าที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ – พิจิตร อำนวยความสะดวก

ข้อมูลจากวารสาร ททท.สำนักงานนครสวรรค์ – พิจิตร

www.kaomaadoo.net

ท่านสามารถเข้าชมคลิปวีดีโอ ได้จาก  www.youtube.com/kaomaadoo  คลิกดูได้ที่ด้านล่างนี้


#kaomaadoo.net

#CHATCHAIพาเที่ยว


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.