Header Ads

องค์การสวนสัตว์จัด​งานพาลูกวิ่งดะ ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับครอบครัว ทักษะการกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะในสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์จัด​งานพาลูกวิ่งดะ ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับครอบครัว ทักษะการกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะในสวนสัตว์

          28 พฤศจิกายน 2563) เวลา 05.00 น . ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จังหวัดชลบุรี


               นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "พาลูกวิ่งดะ OBSTACLE CHALLENGE 2020" ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และ เพจพาลูกวิ่งดะ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและ ส่งเสริม ประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กๆ

ทั้งนี้มีผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้บริหารเพจพาลูกวิ่งดะ


และครอบครัว รวมผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,500 คน โดยงานจะจัดขึ้น 2 วันคือวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นี้ ในการนี้เพจพาลูกวิ่งดะ ได้มอบเงินสนับสนุน ให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 100,000 บาท#kaomaadoo.net

#kaomaadoo​ข่าว​ท่องเที่ยว

#0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.