Header Ads

เปิดหน้าผู้ท้าชิงเก้าอี้ “สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ยืดอกสวนกระแส ไม่แคร์ โควิด-19 คือแรงผลักดัน มั่นใจประเทศไทยมีจุดแข็งในตัว

เปิดหน้าผู้ท้าชิงเก้าอี้ “สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”

ยืดอกสวนกระแส ไม่แคร์ โควิด-19

คือแรงผลักดัน สู้เพื่อการท่องเที่ยวไทย มั่นใจประเทศไทยมีจุดแข็งในตัว

          จากมัคคุเทศก์ สู่ผู้บริหารโรงแรม ฉายา “จาก รากหญ้า สู่ห้าดาว” ไม่มีใครรู้อนาคต แต่สร้างได้ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เก็บเกี่ยวสัมผัสมาทั้งชีวิต รู้ซึ้งถึงธุรกิจเป็นอย่างดี จึงขออาสาลงสมัครนั่งเก้าอี้สภาอุตฯท่องเที่ยวไทย มั่นใจเปลี่ยนวิกฤตเศรษฐกิจท่องเที่ยวฟื้นคืนชีพเพื่อผู้ประกอบการทั่วไทยให้ขับเคลื่อนไปต่อได้...ชำนาญ ศรีสวัสดิ์

          ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ หรือ โกจง ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้ “ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ใช้ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวคลุกคลีกับธุรกิจด้านท่องเที่ยวมาทั้งชีวิต เปิดหน้าชนสภาวะ Tourism Crisis เมื่อผู้ประกอบการอยู่ในยามลำบาก จะเป็นเพื่อนแท้ เพื่อแก้วิกฤตการณ์โควิด 19 จากวันที่ประเทศต้อง Lock Down เศรษกิจประเทศหยุดชะงัก แรงงานภาคการท่องเที่ยวถูกลอยแพ และเป็นแรงงานกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการเยียวยาในสภาวะวิกฤต ปัญหานี้คือสิ่งที่ “โกจง” เข้าใจเป็นอย่างดี

          ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ หรือ โกจง ขออาสาเป็นประธานสภาฯ พี่น้องสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศมีมติส่งผมลงสมัครประธานสภาอุตหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผมยินดีรับอาสาที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวท่องเที่ยวไทย เพราะตอนนี้ผมเป็นประธานสมาพันธ์การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ผมช่วยได้ทั้งภูมิภาค แต่ถ้าหากผมเป็นประธานสภาฯ ผมช่วยได้ทั้งประเทศ

          มั่นใจ ชูแผน Tourism Clinic ใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นหมอรักษา ฟื้นฟูธุรกิจและสภาพคล่อง ผมจะจัดทำโครงการ Tourism Clinic เพื่อให้สภาอุตสาหกรรมต้องรับฟังและเข้าใจเอกชนภาคการท่องเที่ยวอย่างถ่องแท้ ผ่านสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด "หากวันนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่รับฟังความเห็นของสมาคมท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด ก็เปรียบเสมือนหมอที่ไม่รับฟังผู้ป่วย"

          Tourism Platform เป็นอีกหนึ่งแผนที่จะสร้างความมั่นใจแก่สมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

วันนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยวิ่งตามหลังนวัตกรรมต่างชาติ "ประเทศไทยจะต้องมี National Platform หรือ พื้นที่ส่งเสริมการขายออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ที่จะช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ"

          ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ หรือวิกฤตโรคร้ายที่ไม่อาจนิ่งดูดายปล่อยผ่านได้ โกจง มั่นใจ เลือดนักสู้ที่มีอยู่เต็มเปี่ยม พร้อมนำทัพยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

          “โควิด-19 คือแรงผลักดัน สู้เพื่อการท่องเที่ยวไทย มั่นใจประเทศไทยมีจุดแข็งในตัว”

เริ่มต้นชีวิตจากเด็กเสริฟ จนเติบโตมาเป็นผู้จัดการโรงแรม

          ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ หรือ โกจง ทำธุรกิจเรือยอช์ท ปัจจุบันมีเรือกว่า 50 ลำ ทำธุรกิจรถขนส่ง มีรถกว่า 80 คัน ทำธุรโรงแรมขนาดเล็ก ต่อมาได้ต่อยอดธุรกิจร้านอาหาร และยังมีธุรกิจ Theme Park ที่มีชื่อ ว่า King Kong Park หน้าสระมรกต จังหวัด กระบี่

#kaomaadoo.net

#CHATCHAIพาเที่ยว

#CHATCHAIข่าวสมาคมท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.