Header Ads

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563​

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงาน  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษา “ทุนวันพ่อแห่งชาติ” 120 ทุน

               สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2563 จำนวน 321  คน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 120 ทุน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


               4 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 น. สมาคมผู้อาสาสมัคร  ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดแถลงข่าว การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พันตำรวจเอกพลวุฒิ  วิเศษสงวน ประธานอำนวยการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ประจำปี 2563 และ นางสาวอรัญญา  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ฐานะ เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีกร การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ประจำปี 2563 เป็นผู้แถลงข่าว


               การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคม ผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 41 แล้ว ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กิจกรรมที่ทางสมาคม ผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นประกอบด้วย

               การจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ดอกละ 10 บาท ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีทำบุญ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ทอดผ้าสดับปกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคล ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 9.00 – 12.00 น.

               จัดทำหนังสือวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 แจก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ  ภายในเล่มบรรจุเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี 2523 เป็นต้นมา ซื้อได้ที่สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 

               จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ การจัดประกวด ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 12 รางวัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายนคร  ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายสัปดาห์ส่งเสริมงาน วันพ่อแห่งชาติ 

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และผู้สนับสนุน

               นอกจากนี้บริษัทขนส่ง จำกัด ยังได้มอบบัตรพิเศษชั่วคราว เพื่อเดินทางไป – กลับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรถบัสปรับอากาศ ชั้น 1 สำหรับพ่อตัวอย่างที่เดินทางมารับรางวัล ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563

               อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ให้แก่

1. นายธงชัย  ใจดี  นักกอล์ฟชาวไทย

2. นายออมสิน  ชีวพฤกษ์  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. พลเอกวุฒินันท์  สิลายุทธ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

4. นายประกิจ  ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

5. พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.