Header Ads

“เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” แบบรักษ์โลก ส่งต่อของไร้ค่าให้มีค่า ที่​ SX REPARTMENT STORE ในงาน “Bangkok Water Festival 2024” 13-15 เม.ย.67

“เย็นฉ่ำ ชื่นใจ”  แบบรักษ์โลก ส่งต่อของไร้ค่าให้มีค่า ที่​  SX REPARTMENT STORE ในงาน “Bangkok Water Festival 2024” 13-15 เม.ย.67


เป็นอีกหนึ่งเทศกาลดีงามของไทยที่ทุกคนจะร่วมกันก้าวข้ามปีใหม่ไปด้วยกัน ในงาน “Bangkok Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 9 ชูแนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ”  มหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามของไทยที่สร้างส่วนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อชุมชน ที่จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนในพื้นที่ภายใต้หลัก “บวร ยกกำลังสอง” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ร่วมกับ  บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ มาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระหว่าง ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ตโดยกิจกรรมต่างๆ นั้นได้ยึดหลัก ESG ในการดำเนินงาน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)​เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การร่วมกันทำความสะอาดบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมเก็บกลับ- รีไซเคิล และ SX REPARTMENTSTORE ด้านสังคม (Social) ที่เป็นสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลักเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน กิจกรรม Bike Walk Talk Boat และ ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ยึดหลัก บวร ยกกำลังสอง พัฒนาทักษะบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น ‘เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม’


อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ คือ SX​ REPARTMENT STORE เกิดขึ้นครั้งแรกในงาน Sustainability Expo หรือ SX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก ตอกย้ำแนวคิดหลักของการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) เป็นโซนที่เปิดให้มาร่วมส่งต่อของที่อยากจะนำมามาแบ่งปัน เพื่อช่วยกันเปลี่ยนโลก ซึ่งของเหล่านั้นสามารถ Reduce Re-Use และ Recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืน


และครั้งแรกของ “Bangkok Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”  ขอชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมส่งต่อ แบ่งปัน สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งซื้อสินค้ามือสองในราคาถูก ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด จะนำส่งมอบให้กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อนำไปใช้ในสาธารณกุศลต่อไป


หากที่บ้านมีสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้ว สามารถนำมาส่งต่อ แบ่งปันเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมถึงสาธารณประโยชน์ได้ที่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 – 18.00 น.                           ใน งาน “Bangkok Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand

#​Bangkok Water Festival 2024

#​เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.