Header Ads

ผอ.สายบุญ พี่โย บุณย์รักษา เลาหวิทยะรัตน์ แห่ง The Twin Tower Hotel ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผอ.สายบุญ พี่โย บุณย์รักษา เลาหวิทยะรัตน์ แห่ง The Twin Tower Hotel ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

บุณย์รักษา เลาหวิทยะรัตน์ ผู้อำนวยการ​ฝ่าย​ขาย The Twin Tower Hotel ทำบุญใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 1 เมษายน 2567
#​The Twin Tower Hotel

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.