Header Ads

สศร. จับมือเครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค 4 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนนิเวศศิลปวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน

สศร. จับมือเครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค 4 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนนิเวศศิลปวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับผู้แทนหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ฯ 4 แห่ง ประกอบด้วย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย ARTCADE (อาร์ตเขต) จ.พะเยา หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต จ.ภูเก็ต และปาตานี อาร์ตสเปซ (Patani Artspace) จ.ปัตตานี


โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และผู้แทนเครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.