Header Ads

กรมคุมประพฤติวันอาสาสมัครคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 

กรมคุมประพฤติจัดงาน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” และ โครงการเชิดชู​เกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ

16 มีนาคม 2567 กรมคุมประพฤติจัดงาน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” และ โครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม ของทุกปี พร้อมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่นและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธี
                การจัดงาน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” และ โครงการเชิดชู​เกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม ของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเชิญอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 68 คน อาสาสมัครคุมประพฤติผู้ได้รับการ ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น จำนวน 172 คน และ อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 100 คน

                นางนฤมล เลี้ยงรักษา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และ รองประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจของอาสาสมัครคุมประพฤติที่หน่วยงานราชการได้จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำความดีโดยที่ไม่ได้หวังผล ซึ่งลำพังหน่วยงานราชการจะทำเองทั้งหมดในทุกพื้นที่นั้นคงดูแลได้ไม่ทั่วถึง จึงต้องมีอาสาสมัครคุมประพฤติในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศช่วยเป็นจิตอาสาสอดส่องในพื้นที่ของตนเปรียบเสมือนตัวแทนของภาครัฐที่สามารถแบ่งเบาภาระและเข้าถึงในชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงขอชื่นชมกับทุกท่านในวันนี้ที่ได้รับการคัดเลือกรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี
                ภายในงานยังได้จัดให้มีซุ้มกิจกรรมอาสาสมัครที่นำผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเอง มาออกร้านเพื่อจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยราคาประหยัด รวมถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่สามารถซื้อเป็นของฝากติดมือกลับไปได้อีกด้วย
                นางนฤมล เลี้ยงรักษา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า ในฐานะที่ตนรับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ซึ่งถือเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีบริบทในการบริหารงานเชิงรุก สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยการจัดประชุมหารือกับตัวแทนในแต่ละเขตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดกิจกรรมในพื้นที่ให้เกิดความรักใคร่สมานสามัคคี และช่วยกันสอดส่องดูแลในครอบครัวตนเอง พร้อมทั้งรู้จักการเสียสละเป็นจิตอาสาที่ดีต่อกัน ขอฝากทุกท่านได้เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาด้วยกันเพื่อให้ประเทศของเราได้เจริญก้าวหน้า ช่วยกันดูแลในทุกหย่อมหญ้า เชื่อว่าพวกเราชาวจิตอาสาจะช่วยกันทำคนดีให้คืนสู่สังคมได้อย่างแน่นอนค่ะ


#กรมคุมประพฤติ

#อาสาสมัครคุมประพฤติ

#อาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานครไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.