Header Ads

กกท.ร่วม MOU ธนาคารกรุงไทย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วม MOU ธนาคารกรุงไทย 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานและสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจัดงานแถลงข่าวการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ Thailand Traveller Fee และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับธนาคารกรุงไทย ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ 

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีแนวทางการจัดเก็บตามช่องทางการเดินทางต่าง ๆ เช่น ทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และทางราง โดยจัดเก็บผ่านทาง Website, Mobile application, Kiosk และบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการจัดเก็บฯ จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรม


นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ มีระบบรองรับการชำระเงินของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมโยงระบบบริการชำระเงินของธนาคารเข้ากับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าเงินค่าธรรมเนียมจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

#​kaomaadoo.net​

CHATCHAI​ DAENGKASEM​

0830760579​


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.