Header Ads

พกฉ.เปิดบ้าน​แถลง​ผลดำเนินงานปี65 พร้อมเผยแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมปี 66

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเปิดบ้านแถลงผลดำเนินงานปี65  พร้อมเผยแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมปี66 วางเป้าผลักดันสู่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านเกษตรของประเทศ   และขยายผลเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อีก 6 แห่ง ใน 4 จังหวัดภายในปี 2566

          วันนี้(3กย.65) พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับสื่อมวลชน และร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต และถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม กิจการให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยดีเสมอมา โดยมีพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีภารกิจหลักในการดำเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2565 แม้จะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  ทำให้มีการจำกัดผู้เข้าชม          อย่างไรก็ตามได้ปรับรูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนา Virtual Museum และสื่อสารผ่านรายการ Online ทำให้มียอดผู้เข้าชมมากขึ้น รวมถึงการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติในรูปแบบแนวคิด “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง” ให้กับนักเรียน ประชาชน  ผู้ที่สนใจในรูปแบบหมู่คณะที่มีจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้
          ทางด้านนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณปีถัดไป พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านเกษตรของประเทศ รวมทั้งขยายผลความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน มีศูนย์เครือข่าย และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จำนวน 81 แห่ง จากทั่วประเทศ และมีสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ถึง 72 จังหวัด และพร้อมเดินหน้าขยายผล เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อีก 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด ภายในปี 2566 นี้และอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่แรกของเดือน ขยายผลการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งในวันเสาร์-อาทิตย์ในสัปดาห์ที่สามของเดือน ตามเสียงเรียกร้องของผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการสินค้าปลอดภัยได้คุณภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้ถึงมือผู้บริโภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น”          การจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ ทั้งพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ พิพิธภัณฑ์นวัตกรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เส้นทางสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด (Wisdom Farm) และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

#kaomaadoo.net​

CHATCHAI​  DAENGKASEM​

0830760579​
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.