Header Ads

#kaomaadoo​ชวนเที่ยว​งาน​เทศกาล​หุ่นฟางโคราช​ ครั้ง​ที่​ 2​ ตั้งแต่​ 1​ กย.​ 65​ นี้​เป็น​ต้น​ไป​ ณ​ ศูนย์​การศึกษา​หนอง​ระ​เวียง​ ม.เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ภาค​อีสาน​ นครราชสีมา​

ททท. นครราชสีมา ขอประชา​สัม​พันธ์​งานเทศกาลหุ่นฟาง โคราช ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ กย. ๖๕ เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา

          📌จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มทร.อีสาน ขอเชิญชม ชิม ช็อป เช็คอิน งานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไปยาว ๆ กว่า 4 เดือน ชมผลงานประติมากรรมหุ่นฟางสร้างสรรค์ Concept โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-220898

#kaomaadoo.net​

CHATCHAI​  DAENGKASEM​

0830760579​


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.