Header Ads

วัดป่าสาลวัน เป็นที่รู้จักถึงบุคคลประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมกัน

วัดป่าสาลวัน

วัดป่าสาลวัน  ตั้งอยู่ในตัวเมือง หลังสถานีรถไฟนครราชสีมา เป็นวัดหนึ่งที่ได้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาของศาสนิกชนโดยทั่วไป คือ อาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น รวมทั้งอัฐิของอาจารย์สิงห์ อดีตเจ้าอาวาสที่ได้บุกเบิกสร้างวัดแห่งนี้


            วัดป่าสาลวัน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2475 โดยพระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) ศิษย์องค์สำคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺโต  ส่วนชื่อ สาลวัน  นั้น  ตั้งชื่อโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)  ซึ่งมาจากคำว่า  “สาละ”  แปลว่า  ต้นรัง และ  “วนะ”  แปลว่า ป่า โดยตั้งชื่อตามลักษณะของวัดที่มีไม้เต็งรังเป็นจำนวนมาก  มาถึงช่วงปี พ.ศ. 2513  พระราชสังวรญาณหรือหลวงพ่อพุธฐานิโยที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น

              ท่านให้ความสำคัญกับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นพิเศษ  เป็นช่วงที่มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมายังวัดป่าสาลวัน  เพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับท่านอย่างล้นหลาม เป็นที่รู้จักถึงบุคคลประชาชนทั่วไป  ได้เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมกัน

#หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน 

#IsanInLove #อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน 

#เที่ยวห้ามพลาดโคราชสายบุญ 

#เข้าพรรษา20จังหวัดภาคอีสาน

WWW.KAOMAADOO.NET​
CHATCHAI​  DAENGKASEM​
0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.