Header Ads

วัดอิสาน พระอุโบสถเสาแปดเหลี่ยม ชมความงามสถาปัตยกรรมที่ยังคงโครงสร้างเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยา

วัดอิสาน

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2220 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯให้โดยพระยายมราช หรือสังข์เป็นผู้สร้างร่วมกับคหบดีและประชาชน  พระอุโบสถเสาแปดเหลี่ยมมีหัวบนหัวเสาหรือเรียกว่า  เสามรรค 8 ฐานแอ่นโค้งทรงสำเภา  เป็นวัดที่ยังคงโครงสร้างเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยา จำนวน  14 เล่ม  และมี 3 เล่ม ที่มีภาพเขียนประกอบเรื่องราวทศชาติชาดก ลักษณะภาพมีความสวยงามวิจิตร  ได้สัดส่วน
 
ปัจจุบัน ได้ทำการจัดแสดงอยู่ภายในพระอุโบสถ  คาดว่าจะเป็นผลงานของช่างฝีมือหลวงเป็นโบราณวัตถุที่ได้รับขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ เพราะมีคุณค่าทางศิลปะ
#หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน 
#IsanInLove #อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน 
#เที่ยวห้ามพลาดโคราชสายบุญ 
#เข้าพรรษา20จังหวัดภาคอีสาน
www.kaomaadoo.net
CHATCHAI​  DAENGKASEM​
0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.