Header Ads

ขอแสดงความยินดีผู้รับรางวัล งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีผู้รับรางวัล

งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 12

2 กรกฎาคม 2566 ที่โรงแรมอมารี (ห้องดอนเมืองบอลรูม) ดอนเมืองแอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยการโครงการฯภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานเพื่อเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก การประกาศผลรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้มี พลโทชุมพร อินทร์ทองน้อย ได้รับรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีแผ่นดิน” และ ร้อยตำรวจตรี บัญชัย อุดสร้อย ได้รับรางวัล “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งชาติ” ประจำปี พุทธศักราช 2566
สำหรับงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 12 จัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน” และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

#​งาน​ประกาศ​รางวัล​เกียรติคุณ​คนดี​ของ​แผ่นดิน

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.