Header Ads

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หนุนเกษตรชุมชน ดึง ธกส.เสริมทัพ ย้ำ!! ผลิตภัณฑ์ดีต้องมีตลาดรองรับ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หนุนเกษตรชุมชน

ดึง ธกส.เสริมทัพ ย้ำ!! ผลิตภัณฑ์ดีต้องมีตลาดรองรับ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์  จัดเวทีเสวนากิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย “เพิ่มช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว” โดยร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เจรจาทางธุรกิจระหว่าง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว เพื่อประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชุมชนท่องเที่ยว ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ          นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับการจัดเวทีเสวนาในวันนี้ ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว”  ถือว่าเป็นการร่วมกันบูรณาการด้านการท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชน โดยมีหน่วยงานจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาร่วมกันเสริมเพิ่มพลังให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยในชุมชนแต่ละจังหวัด ซึ่งเราได้ยกตลาดในแต่ละจังหวัดมาร่วมกันออกงานและได้เสวนาสื่อความรู้ร่วมกันอย่างทั่วถึง อย่างน้อยได้เกิดองค์ความรู้จากวิทยากรที่ได้มาร่วมขึ้นเวทีให้ความรู้ด้านช่องทางการตลาดเพื่อต่อยอดและสามารถนำเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ใกล้ตัวเราต่อการดำรงชีวิตรวมทั้งธุรกิจที่ต้องก้าวให้ทันต่อโลกแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างไร้ขีดจำกัด”

การจัดเสวนามีวัตถุประสงค์และมีเหตุมีผลที่สอดคล้องในจุดหมายเดียวกัน เพื่อต้องการเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย ทำอย่างไรที่จะเสริมความรู้ เติมทุนทรัพย์ และชี้ช่องแนวทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน สามารถก้าวเดินในธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องจัดทัพเสริมพลังเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการรายเล็กในชุมชนให้เติมโตได้อย่างมีศักยภาพที่มั่นคง พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่จดจำและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ จึงได้จัดเสวนาโดยเชิญสถาบันการเงินที่มีศักยภาพและสามารถส่งเสริมในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้ชาวเกษตรชุมชนได้ผลิตสินค้าทางการเกษตรออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องมีตลาดรองรับ ผลผลิตต้องเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

#​สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หนุนเกษตรชุมชน

#​สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง​ประเทศไทย

#​ธนาคาร​เพื่อ​การเกษตร​และ​สหกรณ์

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.