Header Ads

วธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

วธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

          เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ ทรงดนตรีไทยร่วมกับครูดนตรีไทยหญิงและชาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

(วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดการแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ผู้แทนครูดนตรีไทยอาวุโส ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ ผู้แทนวงดนตรีบ้านปลายเนิน ร่วมแถลงข่าว พร้อมชมการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสหญิงและชาย ๓ บทเพลง ประกอบด้วย เพลงมหาชัย เพลงบุหลันลอยเลื่อน และเพลงญวนทอดแห ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


          นายอิทธิพล กล่าวว่า สวธ.มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัด “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ “วิศิษฏศิลปิน” โดยได้มอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดนตรีไทย ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์ และทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามในการอนุรักษ์ สืบสานดนตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งยังเป็นการจัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ

          รมว.วธ. กล่าวต่อว่า ปีนี้ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชายและหญิง รวม ๓๘ ท่าน รวมถึงลูกศิษย์ครูอาวุโส จำนวน ๒๕ คน ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลง และการแสดงในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงซอเพลงมหาชัย ร่วมกับวงครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงซอเพลงไทยเฟื่องฟู-แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งแก่ครูอาวุโส นักดนตรีไทย และแวดวงดนตรีไทยของประเทศ

          โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ใน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับชมได้ฟรี สำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร 0 2247 0013 ต่อ 4162-3 (จำนวนจำกัด)

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.