Header Ads

สคป.กท.1จัดอบรมความรู้เรื่องจราจร เปิดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย เมาขับ จับติด EM

สคป.กท.1จัดอบรมความรู้เรื่องจราจร

เปิดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย เมาขับ จับติด EM

28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ อาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ชั้น 5  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 (สคป.กท.1) ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจรและความรู้เรื่องโทษภัยแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM” นายสมศักดิ์ เมฆรุ่งจรัส นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่2 วิทยากร เป็นวิทยากร นายสมศักดิ์ เมฆรุ่งจรัส นางณฐพร อนรรฆมณีกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนายการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เป็นประธานในพิธี  โดยมีนางนฤมล  เลี้ยงรักษา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเช่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 (สคป.กท.1) จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจรและความรู้เรื่องโทษภัยแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM” ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้โดย นายสมศักดิ์ เมฆรุ่งจรัส นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่2 เป็นวิทยากร เกี่ยวกับจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้เดินถนน การตระหนักรู้ถึงคุณค่าชีวิต พร้อมให้ความรู้เรื่องกฎจราจร การให้ทางอย่างถูกวิธี


 นางนฤมล  เลี้ยงรักษา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเช่นกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้ อยากให้ผู้ใช้รถทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือผู้ใช้รถทุกประเภท ขอให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยร่วมกัน เคารพกฎจราจร และมีระเบียบวินัยในการใช้รถด้วย เมื่อมีความผิดพลาดขอให้มีการให้อภัยแก่กันด้วยการขอโทษ อย่าใช้ความรุนแรง เชื่อว่าทุกท่านจะต้องปลอดภัย และถึงบ้านอย่างแน่นอน        ทางด้านนางณฐพร อนรรฆมณีกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนายการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนน และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับรถช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น มีการเลี้ยงสังสรรค์ ก็ขอให้ขับขี่อย่างมีสติทุกครั้งค่ะในช่วงท้ายกิจกรรม ประธานเปิดงานและประธานในพิธี พร้อมด้วยทีมงานได้มีการแจกหมวกกันน็อคแก่ผู้ขับขี่ที่ผ่านไปมา หน้าอาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 สร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับ พร้อมกล่าวแนะนำให้ผู้ขับขี่อย่างปลอดภัย ตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM” ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ 2024

#ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM

#สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1

#kaomaadoo.net

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.