Header Ads

งาน THA 60th Anniversary : 60 Years Together

งาน THA 60th Anniversary : 60 Years Together


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมโรงแรมไทยจัดงานครบรอบ 60 ปี - THA 60th Anniversary : 60 Years Together 60 ปี มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจโรงแรม...เคียงข้างคุณ


โดยมีผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

สมาคมฯ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตร และโรงแรมสมาชิกสมาคมฯ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน รวมถึงผู้ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีในสาขาการโรงแรมของสถาบันการอาชีวศึกษา จากการซื้อ Voucher ห้องพักและห้องอาหารและขอขอบคุณผู้สนับสนุนงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยัสปาลแอนด์ซันส์ จำกัด บริษัท บางกอกเบียร์แอนด์บีเบเวอร์เรจ จำกัด และบริษัท สยาม ไวเนอรี่คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด ที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.