Header Ads

“กองทัพเรือ ร่วมกับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

“กองทัพเรือ ร่วมกับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

วันที่ 14 ธ.ค.66 ระหว่างเวลา 18.00 - 19.30 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ คุณกีรตา  พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนร่วมในพิธี ประมาณ 300 คน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ กองทัพเรือร่วมกับวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชวัชรสุทธิวงศ์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน


โดยกองทัพเรือ ได้ขอพระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชวัชรสุทธิวงศ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และนำเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล

#พิธีเจริญพระพุทธมนต์

#กองทัพเรือ

#กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.