Header Ads

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดตราด ปี2567 และจัดกิจกรรมแรก "เกาะช้างบิกินี่รัน 2023" ต้อนรับเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวจังหวัดตราด หวังดันท่องเที่ยวโตขึ้น 20 -30%

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดตราด ปี2567

และจัดกิจกรรมแรก "เกาะช้างบิกินี่รัน 2023" ต้อนรับเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวจังหวัดตราด หวังดันท่องเที่ยวโตขึ้น 20 -30%

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. ได้ให้ข่าวว่า​ เที่ยวภาคตะวันออก : ยืนหนึ่งเรื่องกิน สุดฟินเรื่องเที่ยว เต็มเหนี่ยวสายศรัทธา(มู) และ เรียนรู้เรื่องรักษ์


        แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพรวมภูมิภาคภาคตะวันออก ปี 2567 นั้นได้ดำเนินมาจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชาติ “ททท.เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน"


        ปี 2567 ททท.ยังใช้แนวคิดเที่ยว “สบ๊ายสบายภาคตะวันออก” กับการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยว “สุขทันทีที่เที่ยวภาคตะวันออก” เพิ่มความสุขแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยการเพิ่มกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ  1.กระตุ้นการเดินทาง 

โดย เพิ่มความถี่ กระจายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งช่วงเวลาและพื้นที่ ทำให้ภาคตะวันออกมีความรู้สึกว่า ”เที่ยวง่าย เที่ยวใกล้ เที่ยวได้สะดวก-สบาย สมกับคำว่า สีสันตะวันออก” ออกแบบให้แต่ละจังหวัดมี จุดขายที่ต่างกัน เที่ยวภาคตะวันออกแล้วได้สัมผัสกับความสนุกๆและมีความสุขเที่ยวได้ตลอด365วัน“ โดยเฉพาะกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง

  2.ขยายวันพักค้าง 

โดย เพิ่มกิจกรรม เปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดขาย สร้างจุดขายพิเศษเพื่อเสนอขายขยายวันพักค้างให้มากขึ้นในหลายๆมิติ เน้นสุขภาพและปลอดภัย

  3.ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น


โดย เพิ่มจุดขายใหม่ๆเจาะกลุ่มตลาดไฮเอนด์ ( High-End Market ) ค้นหาสินค้าท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกๆปีมานำเสนอ(เพราะสินค้า+จุดขายใหม่ไม่มีใครต่อ(ราคา)) Soft Power และสินค้าท่องเที่ยวชุมชนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ STG ท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน


           เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดตราด ปี2567 โดย จังหวัดตราด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตราด  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด  สมาคมสมาคมโรงแรมและรีสอร์ท  สาธารณสุขจังหวัดตราด  ตำรวจภูธรจังหวัดตราด   ตำรวจท่องเที่ยวตราด  และภาคธุรกิจ&เอกชนชาวตราด

 

ได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดตราด ปี2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ไชยเชษฐ์รีสอร์ท เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน จังหวัดตราด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวตราดในช่วงไฮซีซั่นนี้ เป็นการส่งสัญญาณความพร้อมของจังหวัดตราดที่จะรองรับนักท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกระดับประทับใจ โดยยกระดับมาตรการด้านการท่องเที่ยวหลายมิติ โดยเฉพาะเที่ยวตราดปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านสาธารณสุข ด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร เรือและรถรับจ้าง กิจการเดินรถ&ธุรกิจการบิน รวมไปถึงด้านความปลอดภัย จังหวัดตราดได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวดุจยังญาติมิตร


          และพบกับกิจกรรมแรก "เกาะช้างบิกินี่รัน 2023" ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดตราด ปี2567 หวังดันท่องเที่ยวจังหวัดตราดปีนี้ในภาพรวมทั้งปีโตขึ้น 20 -30%  

           กิจกรรมการจัดการแข่งขัน “เกาะช้างบิกินี่รัน 2023” ในปีนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566  ได้สร้างสีสันประชาสัมพัทธ์การท่องเที่ยวให้กับเกาะช้างเมืองพักผ่อนท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ผ่านการทำกิจกรรมดังกล่าว กระตุ้นส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวงานด้านบริการในจังหวัดตราด ควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดตราด ได้เชิญชวน นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ จากทั่วโลกสนใจมาร่วมกิจกรรมในอนาคตต่อไป ถือเป็นการเปิดต้อนรับการกลับเข้าสู่การท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน ของจังหวัดตราดอีกหนึ่งกิจกรรมว่าที่ ร.ต.กรกฏ โอภาส ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

        จังหวัดตราด ”เมืองพักตากอากาศหมู่เกาะ&ชุมชนท่องเที่ยวตะวันออก“ เน้น ตราดท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย เป็นจังหวัดที่ติดชายทะเลหมู่เกาะในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตราดเมืองสุขภาพ (ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) เมือง Low Carbon ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเล เหมาะแก่การท่องเที่ยว ทั้งชายทะเลบนฝั่งและพื้นที่หมู่เกาะน้อยใหญ่ หาดทรายสวยชายทะเลสะอาดใส ผืนทรายขาวนวลเนียน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน เกษตร สุขภาพ อาหารพื้นถิ่น อาหารทะเลสดใหม่ และผลไม้นานาชนิด ตลอดจนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและใช้วิถีชีวิตแบบชาวตราด 


         ในวันนี้ ทุกภาคส่วนในจังหวัดตราดให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักความสามัคคี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ประกอบกับจังหวัดตราดมีศักยภาพด้าน Wellness Tourism เป็นอย่างดี การท่องเที่ยวชุมชน ร้านอาหาร โรงแรม หรือแม้แต่ธุรกิจสปา นวดไทย นวดสมุนไพร จึงเป็นสิ่งที่ดีในการต่อยอดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ท่องเที่ยวตราดเมืองรอง ขยายวันพักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวันธรรมดาตราดน่าเที่ยว สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้อีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันการท่องเที่ยวจังหวัดตราดคึกคัก และเราก็มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายหลากหลายกิจกรรมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ”สุขทันทีที่เที่ยวจังหวัดตราด“

#​เที่ยวภาคตะวันออก

#​เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดตราด ปี2567

#​kaomaadoo.netไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.