Header Ads

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนาวิชาการ “พัทยา เมืองอัจฉริยะ” SMART CITY เสวนายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนาวิชาการ “พัทยา เมืองอัจฉริยะ” SMART CITY

เสวนายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษ "พัทยา เมืองอัจฉริยะ SMART CITY" เสวนายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงาน ตลอดจนสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรรม

20 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดเสวนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษ "พัทยา เมืองอัจฉริยะ SMART CITY" โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประธานเสวนา ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงาน ตลอดจนสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เมืองพัทยา : ความท้าทายและนวัตกรรมทางการบริหารสู่การ เป็นเมืองอัจฉริยะ" และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป็นเมืองอัจฉริยะ"


จากแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้กำหนดบริเวณพื้นที่ที่สัมพันธ์กับระบบคมนาคมทางราง พลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) เป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่องดำเนินการความเป็นเมืองอัจฉริยะ


นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการเป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ของเมืองพัทยา หรือ “พัทยา เมืองอัจฉริยะ” ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลก ผมในฐานะที่เคยทำงานและคุ้นเคยอยู่กับเมืองพัทยามาร่วม 30 กว่าปี ต้องขอชื่นชมท่านสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยาที่ได้วางรากฐานการพัฒนาเมืองไว้อย่างดีสืบทอดมาจนถึงนายกเมืองปัจจุบัน สังเกตได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนำมาพัฒนาให้เมืองพัทยาได้ก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะโดยสมบูรณ์แบบ ทั้งการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล การใส่ใจความสะอาด ตอบรับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มีทัศนะคติต่อการท่องเที่ยวในแบบปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองพัทยา ความสดใสของภูมิทัศน์ โรงแรม หาดทรายที่ขาวสะอาด หรือนี่เองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ไมอามี่ เมืองไทย กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละช่วงฤดูกาลมีต่อเนื่องไม่เคยขาด อย่างล่าสุด จัดเทศกาลครั้งแรกในภาคตะวันออก Festival of Colours (HOLI) Pattaya Thailand เทศกาลสาดสีแห่งสีสัน ซึ่งมีชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวไทย-เทศต่างร่วมเดินทางมาร่วมงานนับพันคน จนเป็นกระแสดังไปทั่วโลก และต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้เชิญให้มาเป็นวิทยากรในฐานะตัวแทนของสมาคมฯในครั้งนี้สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา เมืองพัทยา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษา ได้ร่วมมือกันเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำให้เมืองพัทยาสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารอย่างเต็มประสิทธิภาพ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2DPA 16 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้จัดสัมมนาวิชาการดังกล่าวเพื่อประกอบการเรียนการศึกษาตามหลักสูตร และเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและแนวทางเมืองพัทยาต่อไปสรุปสาระสำคัญของการเสวนาในครั้งนี้ คือ เรื่องของผู้นำที่ได้ทำแผนการจัดการตามนโยบายผู้บริหารมาพัฒนาสู่ท้องที่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงงบประมาณที่ได้รับนำมาใช้ในการพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อไปสู่เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองต่าง ๆ และที่ขาดไม่ได้คือบริบทของแผนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพราะฉะนั้น ในเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ ก็ต้องมีการปรับให้ทันสมัยและสามารถที่จะทำให้คนทำงานสะดวกง่ายยิ่งขึ้นเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้คือ ความสำคัญที่รัฐจะต้องมีความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G) รัฐต่อภาคเอกชน (G to B) และ รัฐต่อภาคประชาชน (G to C) ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐตัองคำนึงถึงการทำงานร่วมกัน

นายสัญญาพุฒิ กล่าวในตอนท้ายว่า ในฐานะอุปนายะสมาคมฯ ได้มีการนำเสนอถึงปัญหาของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในสมาคมฯต่อผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเรื่องราวสู่แผนพัฒนาตามนโยบายภาครัฐที่ให้ความสนใจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับตัวในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวกับบริบทของการพัฒนาเมืองพัทยาสู่เมืองอัจฉริยะ ปรับอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ หากพัทยาซึ่งเป็นด่านหน้าการท่องเที่ยวทางระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) แห่งการท่องเที่ยวภาคตะวันออก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกช่องทาง ความท้าทายของภาคการท่องเที่ยวคือ การนำพัทยาไปสู่เมืองอัจฉริยะ ทั้งการจัดการในตัวเมือง การขนส่งคมนาคม การจัดสรรพื้นที่ท่องเที่ยว การเพิ่มความปลอดภัยและไว้วางใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้คือแผนที่ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศได้ตระหนักเป็นอย่างดี และได้ร่วมดำเนินการผลักดันให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวในทุกพื้นที่สู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติมาอย่างต่อเนื่อง


#​สมาคม​ธุรกิจ​ท่องเที่ยว​ภาย​ในประเทศ​(สทน.)​

#​สัญญา​พุฒิ​ อุปนายก​สมาคม​ฯ

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ ​DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.