Header Ads

CODING ERA ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย

CODING ERA ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับนายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด แถลงข่าวการจัดงาน CODING ERA ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย โดยมี ผศ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ และ ผศ.ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ร่วมงาน ณ จามจุรีสแควร์ ชั้น 14 เมื่อเร็วๆ นี้

kaomaadoo.net

CHATCHAI​  ​DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.