Header Ads

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริม​วัฒนธรรม​พร้อมคณะเข้ากราบนมัสการพระเมธีวชิโรดม ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย


วันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๖ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคณะเข้ากราบนมัสการพระเมธีวชิโรดม ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย


    และยังได้นำคณะเข้าพบ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เน้นถึงคุณค่า สาระ ของประเพณีสงกรานต์ เพิ่มขึ้น เพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  สภาวัฒนธรรม  สถาบันการศึกษา วัด  ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

#​กระทรวง​วัฒนธรรม

#​กรม​ส่งเสริม​วัฒนธรรม

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.