Header Ads

ประกาศรายชื่องานรางวัลส่งเสริมคนดีเด่นแห่งปี 2566 รางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม

ประกาศรายชื่องานรางวัลส่งเสริมคนดีเด่นแห่งปี 2566

รางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน มอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” คนดีเด่นแห่งปี 2566

สำหรับงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน มอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” คนดีเด่นแห่งปี 2566 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการกระทำความดีเป็นต้นแบบของสังคม  ภายใต้โครงการรณรงค์จิตสำนึก สร้างกระแสการพัฒนาคน และสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย คนดีของแผ่นดิน” โดยการมอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” สัญลักษณ์ พญาครุฑนาค ความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจ เมตตามหานิยม พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานที่ปรึกษาโครงการ โดยหม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นประธานพิธีมอบ

ภายในงาน ได้มีบุคคลผู้ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม ในแต่ละสาขา และแขกผู้มีเกียรติต่างเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายสัตยะพล สัจจเดชะ อดีตนายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และ นางสาวสิริภา สัจจเดชะ ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น แห่งปี 2566


นางสาวสิริภา สัจจเดชะ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจการรับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี “เพชรสุบรรณ” ในครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตัวเองและครอบครัว และหวังว่าสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยกันมุ่งมั่นสร้างสรรค์ทำความดีแก่ตนเองและสังคม โดยไม่ต้องมุ่งหวังผลตอบแทน แต่คุณงามความดีนั้นจะตอบรับกลับมาหาคุณเองและเป็นเกียรติคุณแก่ครอบครัว ช่วยกันแชร์เรื่องราวดี ๆให้แก่สังคมต่อไป

นางสาวสิริภา สัจจเดชะ จบการศึกษาปริญญาโท MBA จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผู้ซึ่งประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวและสังคมมาโดยตลอด สร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด มุ่งมั่นทำในคุณงามความดี จึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในการรับรางวัลลูกตัวอย่างดีเด่น และอีกหลายรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง


พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณ สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น แห่งปี 2566 ท่านได้กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัว ขอฝากถึงทุกท่านให้ตั้งใจทำตนใหเป็นคนดีเพื่อได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแบบนี้เช่นกัน

พันตำรวจเอก สุธิศักดิ์ พิริยะภิญโญ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณ สาขาข้าราชการตำรวจดีเด่น แห่งปี 2566 ท่านได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ถือเป็นความภูมิใจ ซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำบุญช่วยเหลือสังคมเป็นปรกติอยู่แล้ว ไม่ว่าเป็นการบริจาคให้กับบุคคลที่ยากไร้ หรือช่วยเหลือตามหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เราทำเป็นประจำ และโอกาสในครั้งนี้ก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยอยู่ด้วยเช่นกัน ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราชที่ปฏิบัติต่อประชาชนดุจญาติมิตร ฝากถึงข้าราชการตำรวจทุกท่านให้มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นหัวใจหลักของหน้าที่ตำรวจต่อไป

และขอแสดงความยินดีแก่ท่านผู้กำกับสุธิศักดิ์ ที่จะได้รับดำรงตำแหน่งใหม่ในเดือนหน้านี้คือ ผู้กำกับการศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตั้งใจว่าจะใช้ความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาหน่วยให้ดียิ่งขึ้น

เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขสุคนธ์  ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม สาขาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น

เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขสุคนธ์ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร

งานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน มอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” คนดีเด่นแห่งปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวาย พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำตามรอยพระยุคลบาทตามพระราชดำรัส มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


คนดีเด่นแห่งปี (รางวัล เพชรสุบรรณ) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีหน่วยงาน/องค์กรรับผิดชอบคือ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​

#​kaomaadoo.net​

CHATCHAI​ DAENGKASEM​

0830760579​


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.