Header Ads

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาฯ ร่วมประชุมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก

นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสว่าง  ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาฯ ร่วมประชุมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก ในฐานะสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยนายมาโนช  วีระกูล นายกสมาคมรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่-มรดกโลกและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดปราจีนบุรี  และนายศิริรัฐ  เข็มนาค นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะสนับสนุนให้สมาชิกของสภามีความมั่นคงและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน


โดยประธานสภาฯ ได้แจ้งถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน

#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.