Header Ads

งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2565 ณ สวนสันติชัยปราการ

งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสันติชัยปราการ

        วันนี้ (8 พ.ย. 65 ) เวลา 17.00 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 65 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการแสดงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลนักท่องเที่ยว และประชาชนในประเพณีลอยกระทง โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีฯ และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมในพิธีฯ


          กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัย ให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง 65” เพื่อร่วมบูรณาการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นการยกระดับการเพิ่มอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว


          ดังนั้น การปล่อยแถวในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัยในประเพณีลอยกระทงนี้ นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอฝากถึงนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Police i lert u


#​งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง​ 2565​ ณ สวนสันติชัยปราการ

#​การท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​

#​kradangnga.com

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.