Header Ads

3 องค์กรใหญ่ร่วมจัด “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” คุณแม่ประไพ อินทร์ทองน้อย วัย 89 ขึ้นรับรางวัล

3 องค์กรใหญ่ร่วมจัด “แม่ดีเป็นศรีของชาติ”

คุณแม่ประไพ อินทร์ทองน้อย วัย 89 ขึ้นรับรางวัล

7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม 3 องค์กรใหญ่ ร่วมจัดพิธีมอบรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีท่าน ดร.อำนวย สุวรรณคีรี เป็นประธานมอบรางวัล

ภายในงานพิธีมอบรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2566 ได้มีแม่ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัล จำนวน 20 ท่าน รวมถึงคุณแม่ประไพ อินทร์ทองน้อย คุณแม่ที่มีอายุ 89 ปี มากที่สุดในงานนี้ ได้ขึ้นรับรางวัลด้วยคุณแม่ประไพ อินทร์ทองน้อย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รางวัลในครั้งนี้ว่า ดิฉันเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อรู้ว่าจะได้มารับรางวัล รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2566 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อยู่เสมอค่ะ

สำหรับประวัติคุณแม่ประไพ อินทร์ทองน้อย เดิมท่านประกอบอาชีพเกษตรกร (ทำนา) ถึงแม้เป็นอาชีพที่ไม่ได้สร้างรายได้มากนัก แต่ท่านมีความตั้งใจอยากที่จะส่งเสียให้ลูก ๆ ของท่านได้มีการศึกษาสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านมีลูก 4 คน โดยคนแรกชื่อ นางอำพันธ์ อินทร์ทองน้อย อายุ 64 ปี จบประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพเกษตรกร สืบสานเจตนารมคุณแม่และเสียสละส่งน้อง ๆ ให้ได้เล่าเรียนต่อในระดับสูงที่สุด คนที่สอง พลโท ชุมพร อินทร์ทองน้อย ปัจจุบันอายุ 61 ปี จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 34 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 23 อาชีพรับราชการทหาร ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนคนที่สาม นางรำพา อินทร์ทองน้อย อายุ 59 ปี จบการศึกษาประถมปีที่ 4 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวร้านเสริมสวย และคนสุดท้าย นางเบญจมาศ อินทร์ทองน้อย อายุ 55 ปี จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน ในตำแหน่งหัวหน้าฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด

คุณแม่ประไพ อินทร์ทองน้อย ได้กล่าวในตอนท้ายว่า รู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูก ๆ ทั้ง 4 คน ที่ได้ประกอบสัมมาชีพอย่างดีกันทุกคน โดยเฉพาะ ลูกคนที่สอง ที่ตั้งใจเล่าเรียนและมีความมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจ จนได้รับราชการทหารคือ พลโท ชุมพร อินทร์ทองน้อย ดิฉันมีความภาคภูมิใจมากค่ะ

#​รางวัล​“แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2566

#​คุณแม่ประไพ อินทร์ทองน้อย

#​พลโท ชุมพร อินทร์ทองน้อย

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.