Header Ads

ATTA & THA จัดประชุมร่วม วอนภาครัฐ Focus เพิ่มเที่ยวบินและการทำการตลาดผ่าน Travel Agen

ATTA & THA จัดประชุมร่วม

วอนภาครัฐ Focus เพิ่มเที่ยวบินและการทำการตลาดผ่าน Travel Agen

                ATTA & THA จัดประชุมร่วม ครั้งที่ 20 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ชั้น 11 ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอบี ประตูน้ำ ได้รับเกียรติจากคุณกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาบรรยายในหัวข้อ นโยบายการท่องเที่ยวปี 2567 และ  รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Executive Director, ASEAN Foundation มาบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้มเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกปี 2024 มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างไร” พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว , สมาคมโรงแรมไทย  โดยมี นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และ นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ร่วมเป็นประธานเปิดประชุมในครั้งนี้


ในการประชุมได้ให้ข้อมูลแก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุม ว่าเป็นการสื่อสารให้ภาครัฐได้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนภาคเอกชนเรื่องของการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฝั่งของแอตตาเองก็อยากให้รัฐบาลเองมา ในเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินและการทำการตลาดผ่าน Travel Agen ซึ่งเป็นช่องว่างอยู่ ที่ผ่านมาทำให้ตลาดปีที่แล้วเอียงไปทางตลาด FIT แต่ว่าตลาด Group นั้น มันไม่เท่ากัน ในแง่ของปีนี้ถ้าจะทำให้ถึง 35 ล้านคนถือว่าตลาดนี้คือตลาดใหญ่และเป็นตลาดหลักที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ

ในส่วนอื่นนั้น ทางสมาชิกยังหวังว่ารัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคเอกชนนั้นจะต้องเดินคู่กัน และต้องมีแนวทางการทำงานร่วมกัน การวางเป้าหมายที่สูงก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ท้าทาย แต่ที่สำคัญก็คือว่าทุกอย่างจะเดินไปได้โดยการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัย การยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวหรืออื่นใด และหน่วยงานด้านวิชาการก็อยากให้เข้ามาส่ง
เสริม

                การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม มาบรรยายถึงองค์ความรู้เรื่องทิศทางของโลกในวันนี้ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว สถานการณ์การตลาดในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไร และผู้ประกอบการนั้นคงจะต้องให้ความสำคัญไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำหุ่นยนต์มาทดแทนคนในอนาคต เรื่องของสงคราม ค่าเงินที่ผันผวนในขณะนี้ และแนวโน้มเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกปี 2024โดยสภาวะภาพรวมไม่ว่าจะเป็น จีน อเมริกา ทุกสิ่งอย่างล้วนมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ                ในส่วนของ FETTA วันนี้ได้มาเปิดเผยถึงการสร้างการรับรู้ การรู้จักให้กับภาครัฐว่าวันนี้เรามีองค์กรนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหลาย ๆ สมาคมในวงการธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นแกนหลักได้เข้ามา และมีการแนะนำในเบื้องต้น นอกจากนี้ ทาง FETTA เองจะทำหนังสือขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการนำเสนอในเชิงนโยบาย


   

             สำหรับเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวในขณะนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ สัดส่วนของตัวเลขเองก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าในระยะยาวถ้าเราดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างดีและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง คิดว่า ในปี 2567 นี้จะเดินหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดี 


#ATTA

#FETTA

#สมาคมโรงแรมไทย

#​THA

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.