Header Ads

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณณกเถระ) อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พระเถระที่มีปฏิปทาเคร่งครัดในพระธรรมวินัย

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณณกเถระ) อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พระเถระที่มีปฏิปทาเคร่งครัดในพระธรรมวินัย

          21 สิงหาคม 2566 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ณ กุฏิคณะใต้ ต.34 พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.5) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ได้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณณกเถระ) อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพ 126 ปี ชาตกาล ครบปีที่ 39 พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ โดยมีพระเทพวชิระโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และประธานศิษย์ของหลวงพ่อพระธรรมเสนานี มาเป็นประธาน

   พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.5) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม ณ กุฏิคณะใต้ ต.34 ได้กำหนดจัดงานการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณณกเถระ) อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพ 126 ปี ชาตกาล ครบปีที่ 39 ในการนี้ก็ได้มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล นอกจากนี้แล้วยังมีพระสงฆ์ สามเณรอีกหลายรูปในวัดพระเชตุพนฯ โดยทางญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร   พระราชรัตนสุนทร กล่าวว่า  ในนามประธานกรรมการมูลนิธิ ฟุ้ง ปุณณโก และถาวร ติสานุกโร ต้องขออนุโมทนาขอบคุณศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่ได้น้อมรำลึกถึงอุปการคุณของ หลวงพ่อธรรมเสนาณี (ฟุ้ง ปุณณโก) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ องค์ที่ 13 ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะปี 2566 นี้ ได้จัดภายใต้กรอบความระมัดระวังจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 การจัดงานได้เกิดขึ้นด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อธรรมเสนาณี เนื่องจากในอดีตท่านได้มีปฏิปทาที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและกฎระเบียบประเพณี รวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ  โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณนั้น เป็นพระมหาเถระองค์เดียวก็ว่าได้ที่ขยันสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ทุกวัน บิณฑบาตทุกวันไม่เคยขาด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ด้วยเหตุนี้ ทำให้ศิษยานุศิษย์ และญาติโยมต่างให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง  (คลิกดูรายละเอีดได้จากวีดีโอ)

   ดังนั้น จึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือในหลวงพ่อ ที่ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวที เรียกว่าเงินที่ญาติโยมได้ทำบุญนั้น เราจะเอามาเข้า “มูลนิธิหลวงพ่อฟุ้ง ปุณณโก และ ถาวร ติสานุกโร” เพื่อที่จะเอาดอกผลนั้น มาทำนุบำรุงวัตถุโบราณ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป หรือว่าเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ  โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่เห็นอยู่นี้ ซึ่งบางองค์ก็ชำรุดเศียรไม่มี ฉัตรไม่มี แขนไม่มี เท้าไม่มี อาตมาจึงได้เอามาซ่อม จากสโลแกนที่ว่า “หนึ่งเหรียญ หนึ่งกองทุน สมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป” จึงทำให้พระพุทธรูปในกุฏินี้สมบูรณ์แบบที่สุด   พระราชรัตนสุนทร ได้กล่าวในตอนท้ายว่า ฉะนั้น ญาติโยมรวมทั้งสาธุชนทุกท่านถ้าอยากจะร่วมบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็คือ ขอให้ร่วมบริจาคเข้าเป็นกองทุนมูลนิธิหลวงพ่อฟุ้ง ปุณณโก และ หลวงพ่อถาวร ติสานุกโร จะเกิดประโยชน์สูงสุด ขอเจริญพร

   หมายเหตุ *** ตามกำหนดการเดิม คณะศิษยานุศิษย์ได้กราบนิมนต์ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มาเป็นองค์ประธาน แต่เนื่องจากว่า ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นั้น มีปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างจังหวัด จึงไม่สามารถที่จะมาร่วมพิธีในวันนี้ได้ จึงได้มีบัญชาให้ พระเทพวชิระโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และประธานศิษย์ของหลวงพ่อพระธรรมเสนานี มาเป็นประธานในครั้งนี้

#​วัด​พระเชตุพน​วิมล​มังคลาราม​ราชวรมหาวิหาร

#​พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณณกเถระ)

#​พระราชรัตนสุนทร 

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.