Header Ads

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ สอศ. จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) สนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวศึกษา สู่ตลาดแรงงานระดับสากล

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ สอศ. จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) สนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวศึกษา สู่ตลาดแรงงานระดับสากล

          บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานแถลงข่าว “การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย” เฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ด้านอาหารไทย (ประเภท อาหารสำรับไทย) ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 230,000 บาท พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท เอส แอนด์ พี เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารไทย และสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวะ สู่ตลาดแรงงานระดับสากล โดยมี คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 5 จากซ้าย)

 

          คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) คุณเกษสุดา ไรวา ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) คุณสุภาวดี หุตะสิงห รองประธานสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ที่ 5 จากขวา)  คุณปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและประธานคณะอนุกรรมการฯด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (ที่ 3 จากขวา) ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (ขวาสุด)  ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา(ซ้ายสุด)   และ คุณอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (ที่ 2 จากขวา) ร่วมงาน ณ S&P Hall สุขุมวิท 26 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.