Header Ads

เปิดตัว “พรรครวมแผ่นดิน” Thailand Together Party (TTP) พล.อ.วิชญ์ ชูนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ

เปิดตัว “พรรครวมแผ่นดิน” Thailand Together Party (TTP)

พล.อ.วิชญ์ ชูนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) ณ ห้องบอลลูน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ “พรรคพลังชาติไทย” ได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “พรรคการเมืองยุคใหม่ & เศรษฐกิจยุคใหม่ 2023) โดยถือฤกษ์มงคลเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่


“พรรคพลังชาติไทย”  จัดเสวนา “พรรคการเมืองยุคใหม่ & เศรษฐกิจยุคใหม่ 2023) โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย , พลเอกพิชิต บุตรวงศ์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย และผู้มีบทบาททางการเมืองไทยหลายท่านมาร่วมงาน พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคพลังชาติไทย ครั้งที่ 1/2565 และได้จัดให้มีการลงคะแนนสมาชิกพรรคและถือฤกษ์เปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็น “พรรครวมแผ่นดิน” โดย พล.อ.วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้รับคะแนนเสียงให้เป็นหัวหน้าพรรค เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน ชุดใหม่ และเริ่มพิธีเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ


พรรครวมแผ่นดิน เป็นพรรคที่รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มากไปด้วยประสบการณ์ทั่วแผ่นดินไทย ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายช่วงอายุ อาชีพ ทุกเพศทุกวัย แม้ที่มาจะแตกต่างกัน แต่พวกเรามีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งลดความชัดแย้งทางการเมือง ปรองดอง ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมสรรพกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน หารายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษา สิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการส่งออก เศรษฐกิจขนาดเล็ก การสนับสนุนยกระดับการเกษตรของไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่สมบูรณ์ ใช้เทคโนโลยีวิธีการที่ทันสมัย (Smart Farmer) พัฒนาระบบการเกษตรไทยให้ก้าวหน้า พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัย เพื่อคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้น เป็นที่ต้องการของประเทศต่าง ๆ สามารถส่งออกเพิ่มมากขึ้น ภายในกรอบเวลาที่จำกัด ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีและเท่าเทียมเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ


          แต่ละคนที่มารวมกันนี้ แม้อาชีพ อายุ เพศ ความคิดเห็นจะแตกต่างหลากหลาย แต่ล้วนเป็นคนไทย อยู่บนแผ่นดินไทย

          พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มักจะกล่าวกับทีมงานเสมอว่า ท่านเป็นประชาชนคนไทยธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการกีฬาการศึกษาให้เยาวชน ตลอดมา


          พล.อ.วิชญ์ จะขอใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่มี ผสมผสานกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า ผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งประเทศ

          พล.อ.วิชญ์ ขอเชิญชวนลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ จนถึงวัยทำงาน โปรดใช้ความรู้ความสามารถของท่านทั้งหลาย ช่วยกันเข้ามาดูแลบริหารประเทศ ขอให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพในประเทศไทยเรานี้ แม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่ในประเทศไทย โปรดหันหน้าเข้าหากัน ลดละความชัดแย้งต่าง ๆ พวกเรานั้นคิดต่างกันได้แต่ขอให้รับฟัง ปรึกษากัน ทำตามหน้าที่ของตนให้ดี ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกัน คิดหาวิธีฟื้นฟูพัฒนาประเทศไทยของพวกเรา ให้เดินหน้าต่อไปได้ มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ ยุติความแตกแยก ลดความชัดแย้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น


          พล.อ.วิชญ์ ขอเป็นส่วนในการรวบรวมแรงใจ รวมแผ่นดินไทย ที่เคยแตกร้าว แตกแยก กลับคืนมาพัฒนาทุกด้าน เพื่อให้แผ่นดินไทยน่าอยู่อีกครั้ง เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มีแผ่นดินไทย ประเทศไทย ที่สวยงาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาธิปไตยงดงาม มีความสามัคคี พบกับความสุข สงบ ร่มเย็น เป็นสยามเมืองยิ้ม สืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก

          ภายในงานเสวนาของพรรครวมแผ่นดิน ได้แถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของพรรค เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการจัดตั้งพรรคเพื่อสอดรับความต้องการของประชาชน โดยมีหลักการและแนวทางดังนี้

          1.พรรคจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มกำลังการบริโภคของประชาชน และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อที่ทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ด้วยการเพิ่มเงินในมือของประชาชนในพื้นที่ที่ยังต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยู่มาก ผ่านการให้ระบบสวัสดิการอุดหนุนค่าครองชีพในพื้นที่ดังกล่าว ในรูปแบบของคูปองในสองปีแรกของการเป็นรัฐบาล  เพื่อสนับสนุนตลาดท้องถิ่น ตลาดพื้นบ้าน หรือตลาดการเกษตรชุมชน ร่วมกับการอบรมอาชีพเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน e-commerce เพื่อต่อยอดนำผลผลิตชุมชนเข้าสู่การซื้อขายออนไลน์ได้ในอนาคต

          ในขณะเดียวกัน จะส่งเสริมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรชาญฉลาด (Smart Farmer) และวิศวกรรมอุตสาหการอย่างง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างเป็นรูปธรรม

          2. พรรคจะสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้จริง อย่างเป็นสัดส่วนที่สูงทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำตลาดของประชาชน และอุตสาหกรรมครัวเรือนในประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดกระดานการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยที่มีศักยภาพ และได้รับความนิยมสูง ผ่านความร่วมมือกับ กสทช. และกลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยีการสื่อสาร และส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล ให้เพียงพอ ผ่านการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม

          3. พรรคจะส่งเสริมในการเพิ่มรายได้ ให้กับประเทศ ด้วยการเน้นและผลักดันการส่งออกของประเทศ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และอุตสาหกรรมล้ำยุคไปในตัว ด้วยมาตรการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่สามารถริเริ่มมูลค่าการส่งออกได้ในสามปีแรก  ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มจำนวนการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจที่มีอัตราสูงในสามปีแรกเช่นกัน 

          นอกจากนั้น จะส่งเสริมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมดิจิทัล เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงต่าง ๆ ศึกษาเพื่อผลักดันการเปิดเสรีบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ฟื้นฟูธุรกิจสถานบันเทิง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

          4. พัฒนาการศึกษาและแรงงาน พรรคจะเน้นการผลิตบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในระบบเศรษฐกิจ และขาดแคลนสูง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีอนาคต ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งออกบุคลากรเหล่านี้ เพื่อนำเข้าเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ บุคลากรสายอาชีวะ บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัณฑนศิลป์ ศิลปิน และบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ และจะพัฒนาตลาดแรงงานให้เข้าสู่กลุ่มสาขาอาชีพที่มีความต้องการเหล่านี้ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี

          5. พรรคจะไม่เพิ่มหนี้สาธารณะที่ไม่จำเป็น แต่จะพยายามนำระบบโครงสร้างการขนส่งและคมนาคมขั้นพื้นฐาน การขนส่ง และขั้นพัฒนาใหม่ของประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันของเศรษฐกิจให้มากที่สุด

          นอกจากนั้นแล้ว จะส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างโหมดการเดินทาง และโครงสร้างการขนส่งเหล่านั้น เพื่อเป็นการลดการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุด

www.kaomaadoo.net​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.