Header Ads

จังหวัดระยองจัดกระตุ้นท่องเที่ยวหลังโควิด ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง

🥭จังหวัดระยองจัดกระตุ้นท่องเที่ยวหลังโควิด ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร  กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง

          🏖️จังหวัดระยอง  แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564  กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบผลไม้

          ⛱️ด้วยพื้นที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกที่ติดกับทะเล นอกจากทะเลที่สวยงาม แล้วยังมีสวนผลไม้จำนวนมาก เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจำนวนมาก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สัปปะรด และสละ โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม ของทุกปี จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ ซึ่งในปัจจุบันได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนผลไม้ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับได้ลิ้ม ชิมรส ผลไม้สดๆจากสวนโดยตรง


          😊นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศได้คลี่คลายไปในทางที่ดี มีการอนุญาตให้เปิดบริการขนส่งสาธารณะ ประชาชนสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศได้ รวมถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ รัฐบาลสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สอง และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา   ในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์นั้น พี่น้องประชาชนชาวระยองทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนสามารถลดจำนวนผู้ป่วยลง จนบัดนี้จังหวัดระยองไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา .......... วัน อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่จังหวัดระยอง ยังคงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนวันนี้จังหวัดระยองพร้อมแล้วที่จะชวนเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการรับประทานผลไม้ ให้มาเที่ยวยังจังหวัดระยอง แหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้ “ทุเรียนระยอง” มีชื่อเสียงด้านรสชาติ ความอร่อย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ


          🍊นอกจากนี้จังหวัดระยองให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตร โดยประกาศเป็นวาระจังหวัด จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สนับสนุนผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  (Good Agricultural Practice) ไปสู่ผู้บริโภคโดยนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต QR Code มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


          ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 76 สวน เป็นสวนผลไม้ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยว เข้าชม ในลักษณะซื้อชั่งนั่งทานในสวน และมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ นั่งรถราง หรือเดินชมสวนเรียนรู้สัมผัสวิถีเกษตร เลือกซื้อชิมทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จากสวนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ในฤดูกาลปี 2564 นี้ ผลไม้ของจังหวัดระยอง จะเริ่มสุกแก่พร้อมให้นักท่องเที่ยวและผู้ชื่นชอบผลไม้ได้รับประทาน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนมิถุนายน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ระยองพร้อมให้การต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.