Header Ads

ขานรับนโยบายท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 เตรียมจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 6

ขานรับนโยบายท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 เตรียมจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 6

ชูแนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” ขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่าน บ.ว.ร. ยกกำลังสอง พร้อมกัน 4 ภาค 13-15 เม.ย.64 นี้ และขยายพื้นที่จัดงานสู่ จ.ขอนแก่น เป็นครั้งแรก

          บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน“Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการ“บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” สนุกแจ่มใส จิตใจเบิกบาน รับมงคล ฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย (ห่างไกลโควิด) พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

          ชูจุดเด่นการจัดงานสไตล์การท่องเที่ยวโดยชุมชน “เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์” โดยการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ ร่วมกันเป็น บ.ว.ร. ยกกำลังสอง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน ยกระดับความเป็นต้นแบบของเทศกาลใหญ่ระดับประเทศที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนตนเอง นอกจากนี้ยังต่อยอดความสำเร็จการจัดงานด้วยการเชื่อมโยงสู่อาเซียน ผ่านเครือข่ายของ C asean ด้วยการจัดเสวนาออนไลน์ในมุมของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีร่วมกัน นอกจากนี้เป็นปีแรกที่ยกระดับแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาคของประเทศไทยในระหว่าง วันที่ 13 -15 เมษายน 2564 และยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดไชยศรี ณ บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรก

          โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย และคุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก ร่วมด้วยพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน อีกหลายภาคส่วน ร่วมในงานแถลงข่าว ณ บริเวณข้างวิหารหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

          คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าว “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัว รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่งาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ถือเป็นงานที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของเทศกาลใหญ่ระดับประเทศ และขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” จนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปี นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ร่วมกันบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่เป็นมรดกไทยสู่คนไทยและสากล”

          คุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนงานนี้ กล่าวถึงการขับเคลื่อน “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ว่า “ในนาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งงานนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากการทำงานโดยการประสานความร่วมมือกันของพันธมิตรในพื้นที่ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกัน ยกระดับเป็น บวรยกกำลังสอง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน จากความสำเร็จนี้ทำให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือ เพื่อรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนโดยการจัดการของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ อันได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และต่อยอดการเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน เพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และสร้างประโยชน์และพัฒนาในมุมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น และสิ่งนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจ ที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศไทยโดยรวมให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” 


          ในส่วนของรายละเอียดงานนี้ นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย เผยว่า “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ให้การสนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมไปถึงเครือข่ายมิตรภาคีทุกภาคส่วน ที่มาร่วมกันสืบสานศิลปวัฒธรรม และประเพณีดีงามอันเป็นมรดกของไทย โดยปีนี้กิจกรรมเด่นยังเป็นเรื่อง Bike Walk Talk Boat ที่ยังจัดอย่างต่อเนื่อง และขยายเส้นทาง ขี่ E-Scooter ชมบรรยากาศยามค่ำคืนริมน้ำเจ้าพระยา ท่องเที่ยวลัดเลาะวิถีชุมชนและเสริมรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และยังมีกิจกรรมเสวนาที่ในปีนี้ได้ต่อยอดการเชื่อมโยงสู่อาเซียน ผ่านเครือข่ายของ C asean จัดเสวนาออนไลน์ในมุมของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีร่วมกัน และในส่วนพื้นที่การจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ในครั้งนี้ คณะจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการขานรับนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย


          ในส่วนของกิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และ ความสนุกดีงาม พร้อมกับการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทย และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานครใน 10 ท่าน้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต และในปีนี้ยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย

          นอกจากนี้ยังคงมีการสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนก่อนการจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” คือโครงการ “ทำความสะอาดชุมชน” และส่วนอีกหนึ่งโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ “โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โดยความพิเศษในปีนี้ได้ยกระดับทั้ง 2 โครงการร่วมทำกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ที่ดำเนินการภายใต้โครงการ “Bring Back-Recycle” (เก็บกลับ-รีไซเคิล) ที่เน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน นับเป็นอีกกิจกรรมเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน” 

          กิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงจัดเต็มมหกรรมความสุข และความสนุกดีงามเพื่อร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย คือ

          กรุงเทพมหานคร สุขใจรับสิริมงคล ณ 10 ท่าน้ำ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, ล้ง 1919 และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ที่จัดเต็มทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคล ร่วมบุญปีใหม่ไทย อาทิ พิธีรดน้ำดำหัว ทำบุญไหว้พระ ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อ เป็น พุทธบูชา ปิดทองพระประจำวันเกิด ทำบุญถวายสังฆทาน เจริญพุทธมนต์ สวดมาติกา พบกับ ซุ้ม “งานอดิเรกวิถีไทย” การประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม การประกวดไม้ดัด ร้านค้าชุมชน ร้านค้าประชารัฐ นอกจากนี้ยังมีบริการเรือด่วนรับส่งให้บริการฟรี ใน 10 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา 08.00-17.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 15.00-22.00 น. ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564  

          ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสืบสานมรดกไทยสู่สากล อีกหนึ่งงานที่จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ท่องเที่ยววิถีใหม่รับมงคลไทย เที่ยวแบบปลอดภัย สไตล์ New Normal ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand 

CHATCHAI​ DAENGKASEM​

0830760579​ kaomaadoo9@gmail.com​


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.