Header Ads

ททท. เชิญชวนประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

ททท. เชิญชวนประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

           เช้าวันนี้ (25 มีนาคม 2564) ณ ห้องสินธร ชั้น 2 โรงแรม สินธร เคมปินสกี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือ Thailand Tourism Awards 2021 พร้อมประกาศกรอบแนวคิดการตัดสินรางวัลซึ่งได้พัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของโลก รวมถึงการใช้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพสินค้าการท่องเที่ยวไทย

          นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบ Responsible Tourism หรือ

          การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มประกวดครั้งแรกในปี 2539 โดยมอบทุก 2 ปี   เพื่อผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการตอกย้ำมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย     สู่ระดับสากล ซึ่งในปีนี้ ยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็น “การท่องเที่ยวสีขาว” (สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration) BCG Economy Model เสียงตอบรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Voice of Customer : VOC) และความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักนักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


          ทั้งนี้ ททท. ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลฯมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) โดยการประกวดครั้งนี้จะเปิดการสมัคร 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) ที่พักนักท่องเที่ยว 2) แหล่งท่องเที่ยว และ 3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้สมัครจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดกระบวนการคัดเลือก เพื่อคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Thailand Tourism Gold Award (ยอดเยี่ยม) รางวัล Thailand Tourism Award (ดีเด่น) และ รางวัล Hall of Fame สำหรับผู้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม 3 ครั้ง ติดต่อกัน 

          สำหรับปีนี้ ททท. ออกแบบรางวัลใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่ มีผู้เชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษา ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สอดรับกับ     การท่องเที่ยวโลกแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัสดุที่สะท้อนถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม


          ภายในงานมีกิจกรรม TTA Talk เสวนามุมมองรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว อาทิ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  ททท. นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ว่านไฉ จากเพจอาสาพาไปหลง อาย กมลเนตร ฯลฯ และมี Live Steaming ทาง www.facebook.com/sneakoutclub เพื่อส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งก่อนอีกด้วย

          สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและสมัครทางออนไลน์และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.tourismthailand.org/tourismawards www.facebook.com/thailandtourismawards และ Line Official : @tourismawards ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2250 5500 ต่อ 4471-74  โทรสาร 0 2250 5694  หรือ โทร 1672 เพื่อนร่วมทาง

ติดตามข่าวสาร​อื่น​ๆ​ ที่น่าสนใจ​ได้ที่​

www.kaomaadoo.net​

เพจ​/เฟส​บุ้ค​ www.facebook.com​/Page​ kaomaadoo

และ​ช่อง​ทาง​ยูทูบ www.youtube.com​/kaomaadoo​

CHATCHAI​  083-076-0579

ขอบคุณ​ครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.