Header Ads

เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง ในกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่าง เป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค โดยมี นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง


     รมว.สุดาวรรณ กล่าวว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเรา ในปีนี้ทางกระทรวงได้นำแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge หรือ CCC มาใช้เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจในสุขภาพด้วยการสะสมแคลลอรี่จากการออกกำลังกาย โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือดังกล่าวจะเป็นตัวจุดประกายการดูแลสุขภาพให้กับผู้คน เพื่อให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเขา อันจะเป็นการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ต่อไป”#​กระทรวง​การท่องเที่ยว​และ​กีฬา

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ ​DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.