Header Ads

พม. เปิดงานวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี พ.ศ. 2566 (International Day of Older Persons 2023) "ชาญชาลา: คนต่างวัย หัวใจเดียวกัน" ส่งหัวลำโพง กึกก้อง สร้างสีสัน แสงสี ไม่หยุดนิ่ง

พม. เปิดงานวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี พ.ศ. 2566 (International Day of Older Persons 2023)

"ชาญชาลา: คนต่างวัย หัวใจเดียวกัน" ส่งหัวลำโพง กึกก้อง สร้างสีสัน แสงสี ไม่หยุดนิ่ง


  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 256 เวลา 16.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี พ.ศ. 2566 (International Day of Older Persons 2023) "ชาญชาลา: คนต่างวัย หัวใจเดียวกัน" ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)         ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 1 การประกาศเจตนารมณ์วันผู้สูงอายุสากล  2 การแสดงนิทรรศการวิชาการ  3 ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น น้ำตาลสด ไอศกรีมข้าว ลูกชิ้นเห็ดภูฐาน ข้าวเหนียวหมู และขนมไทยโบราณ เป็นต้น  4 การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุกับคนต่างวัย เช่น โมบายรังผึ้งและสานปลาตะเพียน  5 การแสดงดนตรี โดยวงดุริยางค์ทหารบก  6 รำวงย้อนยุค และ  7 การแสดงชุดพิเศษ Across Generations เพลง "ฟังข่าวทิดแก้ว" 

        โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน Ms. Gita Sabharwal UN Resident Coordinator เครือข่ายผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน#ชาญชาลา: คนต่างวัย หัวใจเดียวกัน

#International Day of Older Persons 2023

#งานวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี พ.ศ. 2566

#kaomaadoo.net

CHATCHAI  DAENGKASEM

0830760579

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.