Header Ads

ปิดฉากฉลองกรุงฯ ครบรอบ 241 ปี กระแสดีเกินคาด ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 4.6 แสนคน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมและอื่นๆ กว่า 137 ล้านบาท

ปิดฉากฉลองกรุงฯ ครบรอบ 241 ปี กระแสดีเกินคาด ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 4.6 แสนคน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมและอื่นๆ กว่า 137 ล้านบาท ด้านวธ.มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 30 กว่าหน่วยงาน จัดกิจกรรมให้ปชช.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ  พระบรมราชวงศ์จักรี-กรุงรัตนโกสินทร์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

          วันที่ 25 เมษายน 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธานพิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมเดินชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้  ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้เผยแพร่การจัดงานผ่านช่องทางสื่อทุกแขนงอย่างกว้างขวาง ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานในทุกกิจกรรม เป็นจำนวน 466,145 คน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนั่งรถ ขสมก. ทำบุญไหว้พระ 11 วัด เปิดแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ 10 แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลกที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเช่น โขน และ โนรา การแสดงดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีอีสาน หมอลำ ที่มีนักร้องรับเชิญมาขับกล่อมตลอดงาน เวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ เปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum) สาธิตอาหารโบราณและอาหารชาววัง ในรูปแบบตลาดย้อนยุค การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 76 จังหวัด ผลิตภัณฑ์ Cultural Product of Thailand : CPOT / ของดี 50 เขต กทม. จุดถ่ายภาพย้อนยุคบริการประชาชน และอีกมากมาย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการอาหาร ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม มากกว่า 600 ราย ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปิน นักแสดง นักดนตรี กว่า 1,200 ราย เปิดพื้นที่การเรียนรู้ และแสดงความสามารถให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัก อาหาร การท่องเที่ยวชุมชนและบริการอื่น ๆ ในพื้นที่จากการจัดงานรวมทั้งสิ้น 137,211,654 บาท และคาดว่าจะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วง 6 เดือนต่อไป จำนวน 686,158,270บาท  ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และระบบออนไลน์ มากกว่า 45,785,000 ครั้ง


          นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมจัดงานฯ  โดยจัดพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณให้แก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงานฯ อาทิ 1.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร​  2.วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร 3.สำนักพระราชวัง 4.กระทรวงกลาโหม  5.กรุงเทพมหานคร 6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  7.กองบัญชาการกองทัพไทย 8.กองทัพบก  9.กองทัพเรือ  10.กองทัพอากาศ 11.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12.กองบังคับการตำรวจทางหลวง  13.กรมประชาสัมพันธ์​  14.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​  15.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 16.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  17.การไฟฟ้านครหลวง​  18.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  19.การประปานครหลวง   20.กองบัญชาการตำรวจนครบาล  21.สำนักงานเขตพระนคร​  22.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  23.สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 24.ศาลาเฉลิมกรุง  25.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)26.กรมธนารักษ์​  27.กรมการค้าภายใน​  28.กรมปศุสัตว์   29.กรมประมง   30.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   31.เทศบาลเมืองไร่ชิง​  32.บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  33.สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา เป็นต้น          ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21​ - 25 เมษายน 2566 ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และวันที่ 21 เม.ย. - 7 พ.ค. 2566 ณ สวนสันติชัยปราการ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน เป็นเวลา 241 ปี เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระบรมราชวงศ์จักรี ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย การท่องเที่ยววัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ


#​ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM​

0830760579​


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.