Header Ads

อสส.จับมือ​การยางลงนาม​ร่วม​มือส่งเสริม​พัฒนา​ธุรกิจ​และ​งาน​วิจัย​

อสส.จับมือ​การยางลงนาม​ร่วม​มือส่งเสริม​พัฒนา​ธุรกิจ​และ​งาน​วิจัย​

     องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ การยาง

แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย

          วันนี้ (13 มกราคม 2564) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย  โดยมี นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา  กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี  

          ทางด้านประเด็นสำคัญการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมมือกันด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานด้านวิจัย เพื่อบริการแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาด้านธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยร่วมกันส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้ในกิจการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการให้บริการประชาชน  การใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อร่วมกันสนับสนุนดำเนินโครงการ กิจกรรม  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง ต่อไป

          ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 6 แห่ง 1 โครงการ ได้แก่  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา  สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์.

สำนักพัฒนาธุรกิจ

ติดตามข่าวสาร​อื่น​ๆ​ ที่น่าสนใจ​ได้ที่​

www.kaomaadoo.net

​เพจ​/เฟส​บุ้ค​ www.facebook.com​/Page​ kaomaadoo

และ​ช่อง​ทาง​ยูทูบ www.youtube.com​/kaomaadoo​

CHATCHAI​ 083-076-0579

ขอบคุณ​ครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.