Header Ads

สทท.เสริมแกร่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวระยอง จัด Roadshow ‘เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ’

            
         สทท. ลงพื้นที่ “ระยอง” วันที่ 16 - 17 ก.ย. 2563 จัดโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ” ลุย Roadshow เสริมแกร่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวฝ่าวิกฤต “COVID-19”เตรียมพร้อมรับยุค New Normal อัดแน่นบรรยาย-เสวนา-Workshop  

         นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อหลายประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศและ
เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ทำให้ภาคการท่องเที่ยวหยุดชะงักลง ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น หากมีการคิดค้นวัคซีนสำเร็จในปี 2564 จึงจะสามารถฟื้นฟูกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ 
           ขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการออกมาตรการเยียวยา และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาทิ มาตรการเยียวยาทางด้านภาษีทั้งหมด 6 มาตรการ รวมถึงมาตรช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างจากการปิดกิจการของสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ แต่ยังไม่สามารถแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
         ดังนั้น สทท. จึงได้โครงการ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ” เพื่อพัฒนาศักยภาพ และแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถฟื้นตัว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างนี้ และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดได้สิ้นสุดลง อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ด้วย

            ล่าสุด ในวันที่ 16-17 กันยายน 2563 สทท. ได้จัดโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ” ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีการบรรยายจากตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้แทนองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
          นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังมีการจัดกิจกรรม Workshop หัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวหลัง COVID-19” รวมถึงการเสวนาภายใต้หัวข้อ “แก้ปัญหาวิกฤตท่องเที่ยวไทย หลังสถานการณ์ COVID-19” โดยมีผู้ร่วมเสวนา

ได้แก่ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ขณะเดียวกัน จะมีการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบจังหวัดระยองด้วย
www.kaomaadoo.net

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.