Header Ads

😀"ผู้ประกอบการยิ้มร่า อ้าแขนรับนักท่องเที่ยว เลยรายได้พุ่งขยับ" 📈 🎉

😀"ผู้ประกอบการยิ้มร่า  อ้าแขนรับนักท่องเที่ยว  เลยรายได้พุ่งขยับ" 📈 🎉

📢 นายจริยาทร สูหู่ ผอ. ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า ในช่วงหลังวัน

เทศกาลออกพรรษา และต่อด้วยวันหยุดยาว 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 รวมเป็น 4 วันที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลยสร้างความคึกคักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาชมทะเลหมอกบนยอดภูต่างๆ ตามโครงการ  "20 ยอดภู ที่ต้องมาดูที่จังหวัดเลย"  ของท่านผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมชาย ชมภูน้อย สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กว่า 55 ล้านบาท เฉลี่ยวันพัก​ 1-2 คืน​ โดยเฉพาะที่พักในอำเภอเชียงคาน อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว ที่ถูกจองเต็มล่วงหน้า  ร้านอาหารและร้านของฝาก คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือ ภาคอีสานด้วยกัน รวมทั้งภาคกลาง  ซึ่งคาดว่าในช่วงเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยววางแผน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า 1 แสนคน กระจายรายได้ ไปยังส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 138 ล้านบาท​  💰💵🎯

🎙️นายจริยาทร กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายอีกว่า ในช่วงก่อนเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวนี้ ททท.สำนักงานเลย จะปล่อยคลิป "เลยพร้อม" และ "เชียงคานพร้อม" เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมกราคม 2565 📌🚙ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.